<strong>EPICURtalk [VIDEO]: Undervisning og læring under digitaliseringens og digitalitetens vilkår”</strong>

Ud over at erstatte bøger og papirer med computere har digitaliseringsprocessen skabt en ny digitalitetskultur, som i høj grad påvirker den måde, undervisning og læring organiseres og struktureres på. I sin tale vil David Lohner komme ind på resultaterne og erfaringerne fra L2D2-projektet, der forbinder fem universiteter i Tyskland og afholder et digitalt fælles seminar på tværs af universiteterne om emnet “Undervisning og læring under digitaliseringens og digitalitetens vilkår”.

Seminaret er bygget op omkring de fire nøglekompetencer for læring i det 21. århundrede: kommunikation, samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning. Gruppen af undervisere, som mødtes via Twitter, baserede deres seminar på to hovedspørgsmål: Hvad betyder den digitale kultur for studerende og undervisere? Hvad definerer kvalitetsundervisning under digitaliseringens og digitalitetens vilkår? David Lohner giver både studerende og undervisere mulighed for at lære og udvikle sig professionelt og delte nogle af de vigtigste erfaringer fra sit prisvindende seminar ved vores sidste EPICUR Talk.

Mere info om L2D2: https://l2d2.de/