Allianties van Europese universiteiten zetten zich volledig in om het initiatief op lange termijn tot een succes te maken
Europese universitaire allianties verwelkomen de nieuwe EU-commissaris Iliana Ivanova en haar uitgesproken steun voor het Europees Universitair Initiatief, en kijken uit naar de samenwerking met haar en haar team.

De Allianties zetten zich in voor de Europese universiteiten en Europa kan op de Allianties rekenen om dit Europese succesverhaal voort te zetten en het volledige potentieel van de Europese universiteiten verder te realiseren. Er vinden al veel spannende innovaties, indrukwekkende ontwikkelingen en vruchtbare samenwerkingen plaats, zoals onlangs te zien was op het II Forum of Alliances in Barcelona op 14 en 15 september. Concrete succesverhalen zijn te vinden op de communicatiekanalen van de Allianties en de Europese Universiteiten.

Zoals vicevoorzitter Schinas in Barcelona al zei, is het initiatief van de Europese universiteiten geen project, maar een transformatieproces op lange termijn. In deze context hebben de allianties van Europese universiteiten vorig jaar gewezen op hun behoefte aan duurzame en holistische ondersteuning. Dit moet de middelen van zowel de EU als de lidstaten combineren om te zorgen voor een meer systemische, structurele en duurzame samenwerking in heel Europa en om het volledige multi-missie transformatiepotentieel van het Europees Universitair Initiatief te ontplooien na het huidige, op Erasmus+ gebaseerde financieringsmodel, dat loopt tot 2028/29. Wij, de Europese Universitaire Allianties, willen de Europese Commissie bedanken voor haar luisterend oor en voor het open debat dat op gang is gebracht over het toekomstige investeringstraject voor Europese universiteiten.

De allianties blijven zich inzetten voor de transformationele agenda die tot nu toe mogelijk is gemaakt door Erasmus+, Horizon 2020 (helaas nog niet voortgezet in Horizon Europa) en de inzet van hun eigen middelen. De allianties zijn ook bereid om met alle relevante belanghebbenden te praten over het opzetten van een architectuur voor een duurzaam investeringstraject, zodat de langetermijnvisie van de allianties op meerdere missies kan worden gerealiseerd. Een noodzakelijk onderdeel van een wereldwijd concurrerende Europese onderwijs- en onderzoeksruimte. Verder dringen de Allianties er bij de lidstaten op aan om zich sterk te maken voor en steun te geven aan een dergelijk proces om een coherente aanpak in alle Europese landen te waarborgen. Dit is nodig om de ambitie en het volledige potentieel van het initiatief voor de Europese universiteiten waar te maken.

Allianties vragen om een investeringspad dat een duidelijke visie weergeeft voor een duurzame financiële toekomst op lange termijn en holistisch. Hiermee herhalen de Allianties hun oproep die zij destijds op 8 maart 2022 in een gezamenlijke verklaring van alle 41 Europese Universitaire Allianties hebben gedaan:

“Alle 41 allianties roepen de lidstaten op om dringend steun te verlenen aan de oprichting van holistische en duurzame langetermijnfinanciering om de transnationale samenwerking van Europese universitaire allianties in al hun missies op coherente wijze te verdiepen. Dit zal het Europees Universitair Initiatief in staat stellen om verder te gaan dan een kortetermijnprojectaanpak en zijn innovatieve en ambitieuze langetermijnvisie van toekomstbestendige Europese universiteiten waar te maken. Deze financiering moet (1) alle missies van universiteiten (onderwijs, onderzoek, innovatie, overdracht naar de maatschappij) integreren en (2) middelen combineren (Erasmus+, Horizon Europe, Digitaal Europa, Interregionale Innovatie-investeringen, financiering door lidstaten, enz.) die niet alleen de aanpak van het kennisplein weerspiegelen, maar ook de infrastructurele en andere steun die nodig is om de ontwikkeling van wereldwijd concurrerende Europese universitaire allianties te stimuleren. Ten slotte is het belangrijk dat de steun (3) duurzaam is; er is een financieringsinstrument voor de lange termijn nodig om duurzame Europese universiteiten op te bouwen die hun visie kunnen waarmaken. De komende tussentijdse evaluatie van de huidige Europese programma’s is een uitstekend moment om een dergelijk holistisch financieringsinstrument te testen en te ontwerpen.”