<strong>EPIC Missions: een modern, boeiend en relevant curriculum voor EPICUR-studenten.</strong>

EPIC Missions : het meest recente cursusprogramma van EPICUR

Wilt u…

  • …reizen naar een andere EPICUR stad?
  • …helpen een van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd aan te pakken met leeftijdsgenoten uit heel Europa?
  • … ervaring opdoen in het werken voor een echte klant?
  • …een certificaat verdienen met 8 of 12 ECTS credits?

en ben je…

  • …geïnteresseerd in het werken over disciplinaire grenzen heen?
  • …gemotiveerd en in staat om in het Engels te werken?
  • … een student aan een van de acht EPICUR-partneruniversiteiten (minimaal 2e jaar)?

Zo ja, solliciteer dan nu voor een van de EPIC-missies en word pionierstudent aan een van de eerste Europese universiteiten!

Solliciteer nu : https://learn.epicur.education/goto.php?target=cat_125

Wat zijn EPIC-missies?

EPIC Missions zijn groepsprojecten waarin studenten uit heel Europa samenkomen om echte problemen op te lossen voor echte belanghebbenden met de academische ondersteuning van hun missiebegeleiders. Ze omvatten blended mobility, wat betekent dat ze beginnen met een driedaags fysiek (mogelijk hybride) kick-off evenement in Freiburg, gevolgd door online samenwerking gedurende de hele missieperiode en mogelijk een fysieke reünie aan het eind.

De missies bestaan uit twee delen: een teammissie met 8 ECTS-studiepunten (van december tot april) en een solomissie met 4 ECTS-studiepunten (uiterlijk in augustus in eigen tijd te voltooien). Het is mogelijk om alleen de team missie te voltooien.

Hoe werkt het precies?

De eerste ronde EPIC-missies begint met een persoonlijk kick-off evenement in Freiburg van donderdag 2 december tot 5 december 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen wegens de aanhoudende pandemie). Hier ontmoeten de deelnemers hun groepsgenoten, hun academische opdrachtbegeleiders en de externe belanghebbenden. Daarna hebben de deelnemers vijf maanden de tijd om als groep aan het probleem van hun stakeholder te werken met de steun van hun missiegidsen. In deze periode zijn vier online-check-ins met de missiegidsen gepland. Het eindproduct van de groep moet in april 2022 klaar zijn. Na afloop van de teammissie kunnen de deelnemers deelnemen aan de solomissie, waarin zij nadenken over het probleem en over het leren tijdens de teammissie en andere daarmee samenhangende leerervaringen. Na voltooiing van de solomissie worden de deelnemers uitgenodigd voor een persoonlijk evenement waar zij hun werk presenteren.

Wat zijn die ‘problemen’ waar je het steeds over hebt?

In de EPIC-missie pakken bachelorstudenten namens externe belanghebbenden enkele grote vragen van deze tijd aan. In de eerste editie zijn de stad Freiburg en het Duits-Amerikaanse instituut “Carl-Schurz-Haus” in Freiburg de externe belanghebbenden. De problemen van deze cliënten zijn:

Missie 1 (Carl-Schurz-Haus, Freiburg): Over de Atlantische Oceaan: Hoe kan kunst de betrekkingen tussen de EU en de VS ondersteunen?
[Track: European Identities].

Vandaag wordt ieder van ons geconfronteerd met nooit eerder geziene uitdagingen en veranderingen op wereldschaal. Dingen die slechts enkele jaren geleden nog als stabiel werden beschouwd, worden nu geconfronteerd met nooit eerder geziene uitdagingen en veranderingen op wereldschaal. Dingen die enkele decennia geleden nog als stabiel werden beschouwd, zijn kwetsbaar gebleken, zoals de rol die Europa en Amerika op het wereldtoneel spelen. De sterke naoorlogse banden tussen en de veronderstelde gedeelde waarden van de VS en Europa zijn op vele niveaus afgebrokkeld. Het Carl-Schurz-Haus in Freiburg heeft lezingen, tentoonstellingen en cursussen georganiseerd over de relatie en het begrip tussen Duitsland en de VS. Uw EPIC-opdracht is het ontwikkelen van een concept voor het Carl-Schurz-Haus dat (1) aantoont welke culturele evenementen en formats het meest geschikt zijn om de huidige situatie weer te geven en (2) bespreekt hoe verschillende doelgroepen kunnen worden bereikt.

Opdracht 2 (Stad Freiburg): Combinatie van duurzaam & slim: Hoe kan Freiburg groene digitalisering bevorderen? [Spoor: Natuurlijke en maatschappelijke duurzaamheid].

Er staan de steden in de toekomst verschillende uitdagingen te wachten: nieuwe urbanisatietrends die de steden en hun omgeving een nieuwe vorm geven, veranderingen in levensstijl en voorkeuren, demografische ontwikkelingen, overbelaste infrastructuur, toerisme, lucht- en geluidsverontreiniging, beheer van beperkte hulpbronnen, enz.Op veel plaatsen in de wereld proberen stadsbesturen en particuliere ondernemingen deze problemen aan te pakken met allerlei onderling samenhangende initiatieven die tot doel hebben de infrastructuur en diensten voor de nieuwe steden van de 21e eeuw op te bouwen. Uw EPIC-missie heeft betrekking op problemen die de stad Freiburg probeert aan te pakken: Zouden Smart City technologieën een voordeel hebben voor Freiburg? Hoe kunnen ze nuttig worden gemaakt? En wat is het perspectief van verschillende belanghebbenden op deze technologieën?

Wie kan deelnemen?

Alle bachelorstudenten aan EPICUR-universiteiten kunnen zich vanaf hun tweede jaar aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 in deze eerste editie.

Maar hoe zit het met de kosten?

De deelname zelf is gratis. Bovendien betaalt EPICUR uw accommodatie in Freiburg en de reiskosten (definitieve goedkeuring hangende).

Wat zit er voor mij in?

U krijgt de onschatbare ervaring van het werken aan een maatschappelijk relevant probleem met collega’s uit heel Europa en voegt zo een echt Europees element toe aan uw studie. Bovendien krijg je bij het voltooien van de missie een certificaat voor 12 ECTS-studiepunten (team + solomissie) of 8 ECTS-studiepunten (alleen teammissie). U kunt ook in aanmerking komen voor een EPIC-certificaat (momenteel in ontwikkeling) als u nog eens 18 ECTS aan relevant cursuswerk, service learning en/of buitenschools leren afrondt (tbc). Erkenning van studiepunten voor uw studieprogramma is mogelijk als dit wordt goedgekeurd door de verantwoordelijke instantie van uw eigen universiteit.

Hoe solliciteer ik?

U kunt zich aanmelden via de EPICUR Inter-University Campus met uw lokale universiteitsaccount. Zie de leidraad voor meer informatie. De deadline is 31 oktober en u hoort begin november van ons. Gelieve de volgende aanvraagdocumenten in te dienen:
– Korte motivatie (met vermelding voor welke van de missies u solliciteert)
– Bewijs van inschrijving aan een van de EPICUR-universiteiten
– Afschrift van dossiers