ESA24 Aanmeldingen nu open
De inschrijvingen voor de European Student Assembly 2024 zijn nu geopend. Registreer nu!

Wat is de Europese Studentenvergadering?

De European Student Assembly (ESA) is een grassroots project dat elk jaar meer dan 220 studenten van de European Universities Alliances (EUA’s) samenbrengt om te debatteren over actuele kwesties, beleidsaanbevelingen op te stellen over de toekomst van Europa en deze te bepleiten bij belanghebbenden en besluitvormers.

Als een van de vlaggenschipprojecten van de Europese Gemeenschap van Universiteiten (EUC), medegefinancierd door de Europese Unie, wordt de ESA volledig ontworpen en geïmplementeerd door een stuurgroep bestaande uit studenten en academisch personeel van verschillende instellingen voor hoger onderwijs in Europa.

Van de conferentie over de toekomst van Europa…

Het initiatief vond plaats in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE), die gezamenlijk door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie werd gelanceerd op de Dag van Europa 2021 in Straatsburg. De CoFoE was bedoeld voor burgers en organisaties in heel Europa om aanbevelingen te doen over de toekomst van de Unie. De ESA-deelnemers debatteerden en stelden 89 beleidsvoorstellen op die werden ingediend op het platform van de CoFoE en besproken met leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere belanghebbenden.

De tweede editie (#ESA23) vond plaats in maart 2023. 230 studenten uit 44 EUA’s stelden 75 beleidsaanbevelingen op over 10 onderwerpen met betrekking tot de strategische autonomie van de EU(https://eucinitiative.wordpress.com/esa23-the-second-edition-of-the-european-student-assembly/).

…naar #ESA24

EUC wordt nu medegefinancierd door het Erasmus + project EUC VOICES. De belangrijkste focus van dit project is actief Europees burgerschap dat wordt geïmplementeerd door middel van 3 hoofdactiviteiten: European Student Assembly, Ambassadors Forum en EUC Alumni Network. Het lanceert de derde editie (#ESA24) die een nieuwe generatie EUA-studenten bij elkaar zal brengen. Centraal in de editie van dit jaar staan de Europese verkiezingen van juni 2024, met debatten en het opstellen van beleidsaanbevelingen over 11 onderwerpen met betrekking tot de toekomst van Europa die van essentieel belang zijn voor studenten. Dit maandenlange project zal uitmonden in een bijeenkomst van de Beraadslagende Vergadering in het Europees Parlement in Straatsburg van 10 tot 12 april 2024. In de weken daarna zullen er disseminatie-evenementen worden georganiseerd.

Bebating onderwerpen

  • Panel 1 – Europees verkiezingsjaar. Hoe het gebrek aan (en gebrek aan) informatie aan te pakken en de betrokkenheid van burgers bij de komende verkiezingen te stimuleren?
  • Paneel 2 – Groener is beter. Hoe kan de EU een verantwoorde groei tot stand brengen in de context van klimaatverandering?
  • Panel 3 – Cohesie via begrotingsbeleid. Hoe kan het EU-begrotingsbeleid de cohesie tussen de lidstaten helpen versterken?
  • Panel 4 – Op zoek naar een betere toekomst in de EU. Welke strategie moet de EU volgen om een waardige behandeling van migranten van buiten de Unie te garanderen?
  • Panel 5 – De EU in de wereld. Hoe kan de EU door haar leiderschap een meer verantwoordelijke speler zijn in de globalisering?
  • Panel 6 – EU-wet inzake kunstmatige intelligentie. Welke strategieën kunnen worden geïmplementeerd om de voordelen van AI te maximaliseren en tegelijkertijd de uitdagingen aan te pakken?
  • Panel 7 – Europees erfgoed. Hoe kan de EU de promotie van haar erfgoed effectief coördineren met de instellingen en ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot cultuur?
  • Paneel 8 – Genezing van de toekomst. Welke aanpak moet de EU hanteren op het gebied van gezondheid en meer in het bijzonder de vooruitgang in de biogeneeskunde?
  • Paneel 9 – Een plek voor iedereen. Hoe kunnen instellingen voor hoger onderwijs een plaats zijn waar iedereen kansen krijgt?
  • Panel 10 – De EU van morgen. Hoe kan de EU de komende jaren zorgen voor een veilige en goed begeleide uitbreiding?
  • Panel 11 – Aanpak van euroscepticisme. Hoe kunnen we een sterkere en meer verenigde EU opbouwen tegenover de opkomende euroscepsis?

HOE AANVRAGEN?

Inschrijven kan van 28 september 2023 om 12:00 uur (UTC+1) tot 5 november 2023 om 23:59 uur (UTC+1) op de website van het EUC: https://eucinitiative.wordpress.com/esa24-application/