<strong>EPICradles – Innovatieve beursvormen die Europees gezamenlijk onderzoek bevorderen</strong>

Na de succesvolle vijf EPICamps die plaatsvonden tussen oktober 2021 en april 2022 in het kader van EPICUR Research, zijn de
EPICradles
– een andere stap op het EPICUR-pad naar onderzoek – gelanceerd in september 2022. EPICradles zijn unieke kansen voor vroege carrièreonderzoekers (ECR’s) om financiering en institutionele steun te ontvangen terwijl ze in groepen samenkomen en interdisciplinaire en/of transdisciplinaire, op uitdagingen gebaseerde projecten ontwikkelen die de samenleving ten goede komen bij het aanpakken van brede thema’s (de zogenaamde EPIChallenges) zoals duurzaamheid, mobiliteit, migratie of identiteit. De kortetermijn- en hybride mobiliteitsformule ondersteunt en versterkt de Europese samenwerking van ECR’s door beurzen toe te kennen. In deze allereerste ronde van EPICradles werden beurzen toegekend door de Universiteit van Freiburg en het format duurde ongeveer drie maanden met twee fysieke verblijven, waarin de ECR’s konden samenwerken.

De eerste ronde van EPICradles begint

Vier uitstekende ECR-groepen hebben gereageerd op de oproep tot deelname in april 2022 en zijn door het selectiecomité aanvaard voor het ECR fellowship vanwege de hoge kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen. De interdisciplinariteit binnen de EPICradle-groepen werd weerspiegeld door het primaire onderzoeksgebied van de deelnemers, variërend van duurzaamheid en landbouw tot economie, alsmede door hun universitaire affiliatie. Aanvragers van het Technologisch Instituut van Karlsruhe (Duitsland), de Universiteit van Straatsburg (Frankrijk), de Adam Mickiewicz Universiteit (Polen), de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (Griekenland), de Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Levenswetenschappen in Wenen (Oostenrijk), de Universiteit van de Haute-Alsace (Frankrijk) en de Universiteit van Freiburg (Duitsland) werden aanvaard om deel te nemen aan de proeffase van dit project. De geselecteerde groepen omvatten onderzoekers uit ten minste drie verschillende EPICUR-landen. Zij pakten de EPIC-uitdagingen op zinvolle wijze aan en verbonden een breed scala van verschillende loopbaanstadia.

Hybride Formaat combineert virtuele samenwerkingsfase en fysieke verblijven

De eerste virtuele samenwerkingsfase begon in september 2022, gevolgd door een “verkennings- en teambuildingsfase” in de vorm van fysieke verblijven. Van oktober tot december 2022 werden de groepen ten minste eenmaal ontvangen door de Universiteit van Freiburg (UFR) en haar onderzoeksfaciliteiten. Andere partneruniversiteiten zoals de Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Levenswetenschappen, Wenen (BOKU) en de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (AUTh) waren eveneens gastheer voor de groepen. Tijdens de duur van hun onderzoeksverblijven konden zij persoonlijk contact leggen, hun individuele onderzoeksideeën en -methoden delen en gezamenlijke projecten ontwikkelen voor toekomstig gezamenlijk onderzoek. Ondanks de uitdagingen van hun individuele disciplinaire achtergrond, vonden zij in die sessies een gemeenschappelijke basis. De deelnemers aan EPICradle waren verheugd te zien hoe goed de voorheen virtuele verbindingen zich in persoon manifesteerden. Daarnaast hebben de groepen deskundigen van binnen en buiten de academische wereld uitgenodigd van de Universiteit van Warschau, de Artistotle Universiteit van Thessaloniki en de stad Freiburg.

“EPIC-P” groep tijdens hun fysieke verblijf aan de Universiteit van Freiburg; Foto: Mercedes Küffner

Vier onderzoeksgroepen, vier boeiende projecten

De groepsprojecten variëren van projecten over het gezamenlijk opbouwen van duurzame landbouwpraktijken tegen plagen (“Co-Con”), een interdisciplinaire benadering voor het identificeren van veelbelovende oplossingen voor de opkomende uitdaging van fosforrecycling (“Epic-P”), duurzame regionale productie en consumptie in Europa (“Duurzame regionale productie”) en metaforiseren van de ervaring van thuis en migratie voor meer inclusief lokaal beleid (“De-Heimatization”).

“Duurzame Regionale Productie” groep; Foto: Eva Rüskamp

Afsluitend evenement – Uitdagingen en feedback

Op 09 december 2022 werd de eerste ronde van EPICradles afgesloten met een online slotevenement, waarbij de EPICradle-deelnemers de gelegenheid kregen om hun interdisciplinaire reizen en hun hoop op toekomstige samenwerking binnen het EPICUR-traject naar onderzoek te delen, en om na te denken over hun ervaringen met de formule, uitdagingen en geleerde lessen. De ECR’s van de “Co-Con” groep wezen erop dat de EPICradles over het geheel genomen een zeer positieve ervaring waren, ondanks enkele administratieve kwesties die voor toekomstige EPICradle-projecten verbeterd zouden moeten worden. Dankzij de financiering kon de groep bijeenkomen op een conferentie in Thessaloniki, wat voor de groep zeer gunstig uitpakte. Andere ECR’s zeiden dat de interdisciplinaire uitdagingen, die het aanvankelijk moeilijk maakten om binnen de groep te coördineren en samen te werken, toch interessante nieuwe perspectieven openden. Toch bleek het overwegen van verschillende methoden en benaderingen van de uitdagingen over het geheel genomen een vruchtbare ervaring. Administratieve en organisatorische hindernissen, bijvoorbeeld een financiële structuur die de flexibiliteit bij de tijdige aankoop van apparatuur beperkte, zorgden voor een “hobbelige start”. De goede sfeer binnen de groep en de persoonlijke ontmoetingen compenseerden echter deze kleine problemen en versterkten de online samenwerkingsfase. Andere groepen waren zeer tevreden over de EPICradle-ervaring en zijn nu gemotiveerd om in de toekomst een aanvraag in te dienen.
EPICluster
formaat. De leden van de “EPIC-P”-groep voegden eraan toe dat dit soort interdisciplinaire werkcontext een nieuwe, maar interessante en productieve ervaring was, die het team motiveerde om hun output om te zetten in een archief voor het publiek.

Screenshot EPICradle slotevenement, zoom

Volgende stap: EPIClusters

EPICUR Research is zeer verheugd dat het ECR’s binnen de EPICUR Alliance heeft kunnen ondersteunen en bijstaan en de Europese samenwerking en netwerking op het gebied van onderzoek heeft kunnen bevorderen. De volgende stap in het EPICUR-traject naar onderzoek is het EPICluster-mobiliteitsprogramma, een proefproject dat wordt gecoördineerd door de universiteit van Straatsburg. De Call for Proposals is nu open! Klik voor meer informatie
hier
.