EPICradles EPICradle zelfstandig naamwoord E.PI.Cra.dle I ˈe-pi-ˌ krā-dᵊl ˈe-pi-ˌ krā-dᵊl = de combinatie van EPICUR en wieg = het kader en de ondersteunende structuur om geweldige ideeën te laten groeien

Een EPICradle is een unieke kans voor beginnende onderzoekers om financiering en institutionele steun te ontvangen terwijl zij nieuwe, interdisciplinaire en/of transdisciplinaire, op uitdagingen gebaseerde projecten ontwikkelen die de samenleving ten goede komen bij de aanpak van brede thema’s als duurzaamheid, mobiliteit/migratie/identiteit en volksgezondheid, die bekend staan als de EPIC-uitdagingen.

Kortlopend, hybride, goed gefinancierd – ECR Fellowships Enhancing European Collaboration

De beurzen worden georganiseerd als hybride vormen van mobiliteit en hebben een looptijd van ongeveer drie maanden. Zij zullen twee groepen van maximaal vijf ECR’s van verschillende partneruniversiteiten samenbrengen voor virtuele en fysieke samenwerking. Beide groepen zullen werken aan onderwerpen die relevant zijn voor een of meer van de EPIC-uitdagingen (duurzaamheid, mobiliteit/migratie/identiteit, volksgezondheidstransities) en krijgen de kans om EXPERTS uit te nodigen om hun ideeën en projectaanvragen mee te bespreken.
Aangezien het doel van EPICUR is om onderzoeksloopbanen te bevorderen die interdisciplinair werk omarmen als een teken van uitmuntendheid en innovatie, moedigen het formaat, de toepassing ervan en de selectieprocedures voor een EPICradle specifiek de samenwerking tussen disciplines aan.
Bovendien wil EPICUR de ECR’s in staat stellen en machtigen om meer transdisciplinair onderzoek te doen, en daarom bieden de EPICradles mogelijkheden om de GEMEENSCHAP vanaf het begin bij het onderzoeksproces te betrekken, wat iedereen kan betekenen, van beleidsdeskundigen tot ondernemers, van boeren tot leraren.
EPICradles zal uniek zijn omdat het een ruimte biedt om nieuwe formats uit te proberen en innovatieve projecten te ontwikkelen in een stimulerende en ondersteunende omgeving. Er zal steun worden verleend in de vorm van stipendia (3.000 euro per deelnemer + 5.000 euro groepsbudget) maar ook in de vorm van institutionele steun, zoals toegang tot de ultramoderne ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR(S) die beschikbaar is/zijn bij de EPICUR-partnerinstellingen. Onderzoeksinfrastructuur omvat faciliteiten, middelen of diensten, waaronder de belangrijkste apparatuur of alle instrumenten, verzamelingen, archieven, wetenschappelijke gegevens of andere instrumenten die essentieel zijn om toponderzoek en innovatie tot stand te brengen.
Niet-UNIVERSITEITSPARTNERS kunnen op twee manieren deel uitmaken van de EPICradle: ten eerste kunnen deelnemers ervoor kiezen om kunstenaars of activisten die nauw samenwerken met onderzoek en onderwijs en een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie- en overdrachtsactiviteiten (communicatie, publieke betrokkenheid, enz.) als volwaardige leden in hun groep op te nemen. Ten tweede kunnen partners van buiten de academische wereld worden uitgenodigd om aan de EPICradle deel te nemen als adviseurs, mentoren of bijdragers van gegevens, materiaal of vragen. De vorm van samenwerking met niet-universitaire partners staat open voor de aanvragers. EPICUR wil met name de integratie van gemarginaliseerde en ondervertegenwoordigde groepen in zijn activiteiten aanmoedigen door nieuwe manieren van samenwerking en betrokkenheid aan te bieden.

Details van de beurs: Duur, programma en hybride formaat

Aangezien de pandemie een constante in ons leven blijft, zullen zowel onze beginnende onderzoekers als het EPICUR-personeel flexibel moeten blijven. EPICradles, met hun hybride formaten, zullen ongeveer drie maanden duren, vanaf mei/juni 2022 tot uiterlijk half september 2022. Het slotevenement zal deel uitmaken van het slotevenement van EPICUR op 14/15 september 2022. Zo kunnen de groepen – indien zij dat wensen – hun projectaanvragen voor de EPIClusters indienen. De fysieke verblijven vinden plaats in juni/juli en augustus/september aan de universiteit van Freiburg en de partneruniversiteiten in de geografische nabijheid (UHA Mulhouse, UNISTRA, KIT), afhankelijk van de behoeften en interesses van de groepen. Er kunnen extra excursies worden gemaakt.

Programma en hybride formaat 

De EPICradles zullen bestaan uit twee fysieke vergaderfasen (van elk ongeveer twee weken) die worden verbonden door een virtuele pauze, waarin de groepen kunnen communiceren en hun ideeën virtueel kunnen ontwikkelen. Tijdens een slotevenement kunnen de deelnemers hun resultaten en overwegingen over de EPICradle delen met de EPICUR-alliantie en het bredere publiek.

Fase I: Verkenning & teambuilding: gericht op de verkenning van hun onderwerpen en op teambuilding, zal deze eerste twee weken durende in-person bijeenkomst bestaan uit expert talks, workshops, discussies en co-working sessies. Aan het eind van de eerste fase zullen de groepen een stappenplan hebben ontwikkeld voor het schrijven van hun onderzoeksprojecten/voorstellen.

Pauze: Virtual Co-Working & Meet-ups: Tussen de in-person fases van de EPICradle krijgen deelnemers toegang tot virtuele co-working spaces, waar ze ondersteuning krijgen van EPICUR Research medewerkers en gevestigde onderzoekers. Bovendien zullen de EPICUR partners de ECR groepen toegang verschaffen tot relevante online onderzoeksinfrastructuren, waardoor de uitwisseling tussen universiteiten en landen verder wordt bevorderd.

Fase II: Samenwerking en afronding: Terugkerend naar de EPICradle-gastinstelling zullen de deelnemers hun onderzoeksprojectvoorstellen afwerken en output creëren die nuttig is voor hun eigen professionele en academische ontwikkeling. Bovendien krijgen de groepen de gelegenheid hun projecten te presenteren en te bespreken met deskundigen en maatschappelijke belanghebbenden.

Sollicitatie- en selectieprocedures

De sollicitatie- en selectieprocedures van een EPICradle voldoen aan de door de Europese Commissie vastgestelde normen voor aanwervingspraktijken, waardoor eerlijke selectie- en aanwervingspraktijken van beginnende onderzoekers worden gewaarborgd en stappen worden gezet om het genderevenwicht en de vertegenwoordiging van minderheden in instellingen voor hoger onderwijs te bevorderen.

De aanvragen voor EPICradle(s) gingen open op 15 maart 2022 en werden officieel gesloten op 15 april 2022. 

Wie kan solliciteren?

De EPICradle is vooral bedoeld voor beginnende onderzoekers, die interdisciplinaire onderzoeksteams willen ontwikkelen en hun onderzoeksideeën willen omzetten in projectvoorstellen. Binnen elke groep kunnen een of twee kandidaten werkzaam zijn bij niet-universitaire of niet-academische instellingen, mits zij kunnen aantonen dat zij oprechte belangstelling hebben om in de toekomst onderzoek te doen of een onderzoeksrelevante loopbaan te volgen. Alle potentiële kandidaten moeten in aanmerking komen en in staat zijn om 2×2 weken in een van de EPICUR-universiteiten door te brengen, en een officiële band hebben met ten minste één partneruniversiteit.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

 

Het selectiecomité geeft een schriftelijke beoordeling van de onderzoeksvoorstellen en komt een dag lang virtueel bijeen voor een selectie, waarbij een ranglijst van de groepen wordt opgesteld. Als er meer dan acht projecten zijn ingediend, heeft het selectiecomité de mogelijkheid om de groepen uit te nodigen om hun voorgenomen project kort voor te stellen en te reageren op vragen van het comité (dit zal na de proef opnieuw worden beoordeeld).

Door een breed scala van onderzoekers bij het project te betrekken zal ervoor worden gezorgd dat de wetenschappelijke verdienste en de academische integriteit samen met andere voor het project belangrijke criteria naar behoren in aanmerking worden genomen. Deze organisatie van het proces weerspiegelt andere selectieprocedures die gebruikelijk zijn bij EPICUR-universiteiten en financieringsorganisaties, maar wijzigt deze ook door er verschillende belanghebbenden bij te betrekken en indieningscriteria op te nemen die niet-lineaire carrièrepaden bevorderen.

Het selectiecomité zal zijn beslissingen baseren op de volgende kwalitatieve criteria, die verschillende aspecten van de aanvraag wegen overeenkomstig de doelstellingen van EPICUR Research om Europese, interdisciplinaire onderzoeksloopbanen voor ECR’s te bevorderen en transdisciplinaire samenwerking aan te moedigen. De kwalitatieve criteria zijn:

Kwalitatieve criteria:  
– Originaliteit, innovatief karakter en maatschappelijke relevantie van het voorgestelde onderzoeksproject // 15 
– Wetenschappelijke kwaliteit en naleving van de op uitdagingen gebaseerde aanpak // 15 
– Hoge mate van diversiteit en genderevenwicht van de betrokken onderzoekers en partners // 15 
– Hoge mate van inter- en transdisciplinariteit // 15 
– Interdisciplinair karakter van de groep en aannemelijkheid van een effectieve samenwerking // 20 
– Werkelijk potentieel voor output (bv. financierbaarheid, vooruitgang van de onderzoekers, enz.)  // 10 
– Potentieel voor verspreiding en interactie met de samenleving // 10

Gelijkheid, diversiteit, inclusie Disclaimer

Wanneer twee groepen even geschikt zijn voor financiering, wordt voorrang gegeven aan groepen die meer kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht op het desbetreffende academische gebied samenbrengen. Wanneer de academische kwaliteit gelijk is, wordt voorrang gegeven aan groepen die met succes vraagstukken in verband met EDI aanpakken en aanpakken.

Volgende stappen en tijdschema

Aanvragen die momenteel worden herzien

Neem contact op met

Als u vragen of zorgen heeft over EPICradles, de sollicitatie- of selectieprocedure, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: epicur-research@mail.uni-freiburg.de