2e forum van Europese universitaire allianties
Het 2e Europese forum voor universitaire allianties vond plaats in Barcelona op 14 en 15 september. Spanje, dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) bekleedt, toont zijn ambitie ten gunste van de Europese universiteiten en EPICUR maakt deel uit van deze toewijding aan deze belangrijke strategische oriëntaties. Een terugblik op het evenement met Jean-Marc Planeix, strategisch directeur van EPICUR.

Welke onderwerpen zijn er in Barcelona besproken?

De dag voor het evenement gaf de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in haar State of the Union-toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg een duidelijke boodschap af en maakte ze het doel van een Europees diploma in 2024 tot een van haar prioriteiten op het gebied van hoger onderwijs. Het onderwerp werd uitgebreid besproken op het European University Alliances Forum in Barcelona.
De toekomst van allianties vanuit het oogpunt van de Europese Commissie en de lidstaten stond ook op de agenda. De andere zeer belangrijke aankondiging van de Commissie werd gedaan door Sophia Eriksson, directeur voor Jeugd, Onderwijs en Erasmus+: tussen nu en 2027 zal de Commissie werken aan een plan om duurzame financieringsregelingen voor de allianties te definiëren, als onderdeel van het volgende Erasmus+ mandaat.

Wat is je algemene feedback over het evenement?

Het was een zeer productief evenement. De knelpunten werden aangepakt en er waren veel getuigenissen om goede praktijken te delen. We voelden bij iedereen de bereidheid om verder te gaan en vooral om in te gaan op het verzoek van de commissie om van de projectmodus over te stappen naar een fase van institutionele transformatie. Europese universiteiten moeten katalysatoren worden in het hoger onderwijs en acties initiëren voor transformatie en innovatie binnen hun instellingen.


“Europese studenten in staat stellen diploma’s te behalen die zijn voorbereid aan verschillende Europese universiteiten”.


Jean-Marc Planeix

Wat zijn de te ontwikkelen richtingen en onderwerpen?

Het eerste onderwerp dat ontwikkeld moet worden is het onderwerp dat Sophia Eriksson noemde: het initiële doel van het initiatief is om Europese studenten in staat te stellen diploma’s te behalen die zijn voorbereid aan verschillende Europese universiteiten. Er zijn twee grote stappen voorwaarts: microkredieten en het Europese diploma. In dit opzicht was de presentatie van de promotor van ons FOCI-project bijzonder opmerkelijk.

Andere onderwerpen die werden besproken waren de harmonisatie van accreditatie tussen Europese agentschappen en de dringende behoefte aan convergentie van nationale regelingen voor de erkenning van diploma’s. En dan is er nog de uitdaging om de rol van Europese allianties op internationale schaal te promoten. Het andere zeer belangrijke punt is de erkenning van de verscheidenheid aan allianties door de Commissie en de lidstaten. Tot slot werd de nauwe relatie tussen opleiding en onderzoek nogmaals benadrukt door de vertegenwoordigers van de allianties. Deze kwestie wordt door de commissie als een prioriteit beschouwd in haar overwegingen over de toekomst van allianties.