2. forum for europæiske universitetsalliancer
Det 2. europæiske forum for universitetsalliancer fandt sted i Barcelona den 14. og 15. september. Spanien, som har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (EU), viser sin ambition til fordel for europæiske universiteter, og EPICUR er en del af dette engagement i disse store strategiske retningslinjer. Et tilbageblik på begivenheden med Jean-Marc Planeix, EPICURs strategiske direktør.

Hvilke emner blev diskuteret i Barcelona?

Dagen før arrangementet sendte formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i sin tale om Unionens tilstand til Europa-Parlamentet i Strasbourg et klart budskab og gjorde målet om et europæisk eksamensbevis i 2024 til en af sine prioriteter inden for videregående uddannelse. Emnet blev diskuteret meget på European University Alliances Forum i Barcelona.
Alliancernes fremtid set fra Europa-Kommissionens og medlemslandenes synspunkt var også på dagsordenen. Den anden meget vigtige meddelelse fra Kommissionen kom fra Sophia Eriksson, direktør for ungdom, uddannelse og Erasmus+: Frem til 2027 vil Kommissionen arbejde på en plan for at definere bæredygtige finansieringsordninger for alliancerne, som en del af det næste Erasmus+ mandat.

Hvad er din generelle feedback på arrangementet?

Det var en meget produktiv begivenhed. Der blev taget fat på de svære punkter, og der var masser af vidnesbyrd om god praksis. Vi fornemmede en vilje fra alles side til at komme videre og frem for alt en vilje til at reagere på kommissionens anmodning om at gå fra projekttilstand til en fase med institutionel transformation. De europæiske universiteter skal være katalysatorer inden for videregående uddannelse og igangsætte tiltag for transformation og innovation inden for deres institutioner.


“Gøre det muligt for europæiske studerende at opnå grader, der er udarbejdet på flere europæiske universiteter”.


Jean-Marc Planeix

Hvad er de retninger og emner, der skal udvikles?

Det første emne, der skal udvikles, er det, som Sophia Eriksson nævnte: Initiativets oprindelige mål er at gøre det muligt for europæiske studerende at opnå grader, der er udarbejdet på flere europæiske universiteter. Der er to store skridt fremad: mikrokreditter og det europæiske eksamensbevis. I den henseende var præsentationen af initiativtageren til vores FOCI-projekt særligt bemærkelsesværdig.

Andre emner, der blev diskuteret, omfattede harmonisering af akkreditering mellem europæiske agenturer og det presserende behov for konvergens af nationale bestemmelser om anerkendelse af eksamensbeviser. Og så er der udfordringen med at fremme de europæiske alliancers rolle på internationalt plan. Det andet meget vigtige punkt er Kommissionens og medlemslandenes anerkendelse af de mange forskellige alliancer. Endelig blev det tætte forhold mellem uddannelse og forskning endnu en gang understreget af repræsentanterne for alliancerne. Dette spørgsmål betragtes som en prioritet af Kommissionen i dens overvejelser om alliancernes fremtid.