Misje EPIC 23/24: Zaproszenie do udziału w sesjach informacyjnych dla zainteresowanych stron

Od 09 marca do 31 marca 2023 roku, interesariusze zewnętrzni z całej Europy są zaproszeni do składania wniosków poprzez Zaproszenie dla interesariuszy do udziału w misjach EPIC 2023/2024.

Aby pomóc Ci w procesie aplikacji i szczegółowo poinformować Cię o różnych obszarach wyzwań, koncepcji EPIC Missions i harmonogramie, zapraszamy Cię do udziału w naszych sesjach informacyjnych (online) w dniach 20, 21 i 22 marca 2023 r. o godz. 15.00 (CET).

Czekamy na Was z niecierpliwością!

link do powiększenia

Kalendarz Google

Eksport iCal