Zaproszenie do udziału w kursach EPICUR na LATO 2024 jest już dostępne!
Poniżej znajduje się dokument dotyczący zaproszenia do składania propozycji kursów/ofert, które zostaną przedstawione w EPICUR SUMMER 2024.


Szczególnie mile widziane są propozycje kursów, które przyjmują innowacyjne podejście do nauczania poprzez integrację wielu dziedzin nauki i wspieranie współpracy między studentami. Więcej informacji można znaleźć na stronie Informacje w załączonym arkuszu kalkulacyjnym.

Jeśli chcesz zwiększyć różnorodność w swojej klasie, stać się częścią międzynarodowej społeczności nauczycieli akademickich, uzyskać dostęp do wsparcia dla nauczycieli EPICUR, skorzystać z okazji i zaoferować innowacyjny kurs w swojej dziedzinie.
Zachęcamy również do zapraszania kolegów zainteresowanych wkładem w innowacyjną, międzynarodową edukację poprzez oferowanie nowych kursów lub otwieranie miejsc EPICUR w istniejących kursach poprzez przekazywanie tego zaproszenia do swoich sieci.

Prześlij swoją propozycję w załączonym arkuszu kalkulacyjnym i wyślij ją do koordynatora instytucjonalnego EPICUR odpowiedzialnego za weryfikację ofert na Twojej uczelni (uczelni, która przyzna punkty). Kliknij tutaj, aby znaleźć adres e-mail swojej uczelni.


Centrum Międzynarodowego Nauczania i Uczenia się EPICUR (EPiC TLC) już otwarte!