Wizyta studyjna badacza EPICluster Sebastiana Willa w Poznaniu
Od 25 do 29 lutego Sebastian Will, doktorant z Instytutu Nauk Fiskalnych i Polityki Społecznej Uniwersytetu we Fryburgu, przebywał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 25 do 29 lutego Sebastian Will, doktorant z Instytutu Nauk Fiskalnych i Polityki Społecznej Uniwersytetu we Fryburgu, przebywał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niemiecki badacz koncentruje się na związkach między posiadaniem lub wynajmowaniem domu a subiektywnym dobrostanem. Odwiedził Poznań w ramach projektu „Szukając nowego języka. Narracje o domu, (przymusowej) migracji i tożsamości ukraińskiej młodzieży przybywającej do europejskich miast”, koordynującego międzynarodowe badania ankietowe dotyczące doświadczeń uchodźczych ukraińskiej młodzieży. Częścią wizyty Sebastiana Willa było spotkanie z dr Konstiantynem Mazurem z Sekcji Współpracy Międzynarodowej UAM. Dyskusja dotyczyła osób i organizacji, które mogłyby wesprzeć dystrybucję ankiety internetowej wśród społeczności ukraińskiej w Poznaniu.


Projekt „Szukając nowego języka” ma na celu zidentyfikowanie i zrozumienie, w jaki sposób ukraińska młodzież (w wieku 18-24 lat) uciekająca przed wojną opowiada o swoich procesach migracji i osiedlania się w społecznościach miejskich, zwłaszcza w Poznaniu, Salonikach (Grecja) i Fryburgu (Niemcy).


Skupienie się na metaforyzacji i konstruowaniu narracji ma na celu rozpoznanie podstawowych narzędzi do adaptacji i integracji w nowych środowiskach. Zespół badawczy składa się z osób na różnych etapach akademickich i z różnych dziedzin, w tym socjologii, antropologii społecznej i ekonomii, z takich instytucji jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (dr Jacek Kubera – lider projektu, dr Maciej Frąckowiak, Olena Martynchuk, doktorantka, dr Małgorzata Kubacka), Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (dr Georgia Sarikoudi) i Uniwersytet we Fryburgu (Sebastian Will, doktorant). EPICUR Alliance finansuje projekt w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy między uniwersytetami należącymi do sieci.

Wspomniana ankieta internetowa, która sprowadziła Willa do Poznania, obejmuje szeroki zakres tematów koncentrujących się na doświadczeniach migracyjnych ukraińskiej młodzieży. Można je podzielić na trzy główne obszary: historia i powody migracji, w tym pytania dotyczące historii i planów migracyjnych; integracja i interakcje społeczne, koncentrujące się na używaniu języka w rodzinie, umiejętnościach językowych w nowym środowisku, dostępie do informacji o statusie uchodźcy, wsparciu w znalezieniu zakwaterowania, interakcjach między uchodźcami a lokalną młodzieżą oraz ogólnym nastawieniu do integracji; oraz warunki życia, obejmujące zakwaterowanie, edukację, zatrudnienie, dane demograficzne i ogólne zadowolenie z życia w nowym miejscu. Badanie skierowane jest do osób w wieku 18-24 lat, które opuściły Ukrainę po lutym 2022 roku.

W Poznaniu, Salonikach i Fryburgu prowadzone są inne działania badawcze: badania źródeł wtórnych, wspomagane fotograficznie wywiady biograficzne z ukraińską młodzieżą oraz grupy fokusowe prowadzone z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie polityki uchodźczej od czasu wojny na Ukrainie. Wszystkie te działania doprowadzą do rezultatów, które obejmują przygotowanie wstępnej wersji artykułu naukowego, opracowanie kursu akademickiego EPICUR na temat migracji, inspirowane badaniami działania artystyczne (ziny) oraz raport podsumowujący kluczowe ustalenia i zalecenia z badań. Wyniki te zostaną zaprezentowane m.in. na początku lipca w Strasburgu (podczas tzw. Open Science Day), co pozwoli na szerokie dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami.

Zdjęcie powyżej przedstawia Sebastiana Willa (po lewej) z dr Maciejem Frąckowiakiem z AMU.

Copyright: Przemysław Stanula, AMU.