Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w europejskich sojuszach uniwersyteckich – Forum Sojuszy 2023
W dniach 30 listopada i 01 grudnia 17 projektów badawczych europejskich sojuszy uniwersyteckich pierwszej generacji zorganizowało wspólne wydarzenie upowszechniające w Brukseli.

Ponieważ EPICUR był jednym z dziesięciu sojuszy organizujących wydarzenie, Michael Zacherle (KIT), koordynator EPICUR-Research, formalnie reprezentował EPICUR w komitecie organizacyjnym i podczas samego wydarzenia. Z tej okazji EPICUR przedstawił prezentację, był moderatorem warsztatów, panelistą przy okrągłym stole, prezenterem plakatu i dwoma z siedmiu sprawozdawców forum.

„Mogliśmy wyrazić nasze obawy i potrzeby, ale jeszcze bardziej nasze szanse i możliwości. Zwłaszcza przedstawiciele Komisji Europejskiej byli wyraźnie zaskoczeni zdumiewającymi wynikami, jakie wszystkie 17 sojuszy osiągnęło w ciągu niespełna trzech lat” – powiedział Zacherle, podsumowując wyniki forum. Sojusze planują kontynuować wysiłki na rzecz koordynacji i wymiany najlepszych praktyk, które okazały się skuteczne w nadchodzących latach.

Podczas dwóch dni reprezentowanych było 40 sojuszy

Wraz z przedstawicielami wielu sojuszy drugiej i trzeciej generacji, obecnych było ponad 40 sojuszy, a także wiele zainteresowanych stron, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz szereg krajowych ministerstw i agencji finansujących badania.

„Ponieważ dopiero co objąłem stanowisko, konferencja była świetną okazją do spotkania kolegów z EPICUR, a także wielu różnych sojuszy, aby dowiedzieć się, co ich sojusze zrobiły do tej pory w ramach programu Horizon. Oczywiste jest, że sojusze tu pozostaną a najlepsze praktyki z działań wspieranych w ramach programu „Horyzont” powinny być dalej integrowane i wspierane. Kluczowe znaczenie ma znalezienie nowych źródeł finansowania dla naukowców i wsparcia badań w ramach sojuszy, aby działania te były zrównoważone. Z przyjemnością rozmawiałem z wieloma starymi i nowymi kolegami oraz śledziłem interesujące dyskusje” – powiedziała Charlotte Langowski, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg jest koordynatorem instytucjonalnym EPICUR.

Thras Tsiatsos (profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja i lider badań WP2 EPICUR) uczestniczył w obu dniach konferencji „Science with and for Society in European Universities Alliances”.

Thras wygłosił przemówienie wspólnie z Anouk Tso (University of Amsterdam, Holandia i WP4 EPICUR-Research Leader) w Warsztacie 4 (Inter- i Trans-dyscyplinarność w rolach zarządzania badaniami). Thras i Anouk zaprezentowali platformę EPICommunity. EPICommunity(https://epicommunity.auth.gr/) jest w pełni interoperacyjną platformą z Europas i jest miejscem, w którym początkujący naukowcy mogą łączyć się z rówieśnikami, prezentować swoją pracę oraz współpracować i tworzyć grupy. Publiczność wyraziła bardzo pozytywne komentarze na temat EPICommunity.

APodsumowując, wydarzenie było naprawdę udane i było okazją do wymiany pomysłów i zacieśnienia współpracy między sojuszami.