Conferentie “Transformeren naar een duurzame samenleving – uitdagingen en oplossingen” aan het KIT
De conferentie "Transforming towards a sustainable society - challenges and solutions" zal plaatsvinden van 11 tot 13 oktober 2023 aan het KIT Karlsruhe, Duitsland.

De conferentie brengt wetenschappers en geïnteresseerde experts samen uit verschillende velden van duurzaamheidsgerelateerd onderzoek, technologie, innovatie, economie en politiek. De conferentie wordt gehouden in het kader van de KIT-Wetenschapsweek 2023. U vindt informatie over de conferentie, de locatie en andere details
hier
.


Registratie voor de conferentie
is mogelijk tot 15 september 2023.

De conferentie wordt georganiseerd in 5 plenaire sessies en 4 groepen parallelle sessies.

De onderwerpen voor de plenaire sessies zijn:

 • Bestuur en economie
 • Innovatieve energietechnologieën
 • Oplossingen op basis van de natuur
 • Oplossingen en veerkracht
 • Transformatie naar een duurzame samenleving

De onderwerpen voor de 4 groepen parallelle sessies zijn:

 • Gedragsverandering
 • Biodiversiteit
 • Circulaire economie
 • Communicatie en verhalen
 • Energie-economie, toekomstige bedrijfscases
 • Energie, grondstoffen, opslag
 • Toekomstige mobiliteitsoplossingen
 • Gezondheid en welzijn
 • Internationale energiehandel
 • Veerkracht en de sociale dimensie
 • Stedelijke transformatie
 • Water