Konferencen “Omstilling til et bæredygtigt samfund – udfordringer og løsninger” på KIT
Konferencen "Transforming towards a sustainable society - challenges and solutions" finder sted fra den 11. til den 13. oktober 2023 på KIT Karlsruhe i Tyskland.

Konferencen vil samle forskere og interesserede eksperter fra forskellige områder af bæredygtighedsrelateret forskning, teknologi, innovation, økonomi og politik. Konferencen afholdes i forbindelse med KIT Science Week 2023. Du kan finde information om konferencen, mødestedet og andre detaljer
her
.


Tilmelding til konferencen
er mulig indtil 15. september 2023.

Konferencen er organiseret i 5 plenarsessioner og 4 grupper af parallelle sessioner.

Emnerne for plenarmøderne er:

 • Styring og økonomi
 • Innovative energiteknologier
 • Naturbaserede løsninger
 • Løsninger og modstandsdygtighed
 • Transformation mod et bæredygtigt samfund

Emnerne for de 4 grupper af parallelle sessioner er:

 • Adfærdsændring
 • Biologisk mangfoldighed
 • Cirkulær økonomi
 • Kommunikation og fortællinger
 • Energiøkonomi, fremtidige business cases
 • Energi, råmaterialer, opbevaring
 • Fremtidens mobilitetsløsninger
 • Sundhed og velvære
 • International handel med energi
 • Modstandsdygtighed og den sociale dimension
 • Urban transformation
 • Vand