Program finansowania EPICUR SEED 2024 – Zaproszenie do składania wniosków

Główną ambicją sojuszu EPICUR jest przekształcenie praktyk i możliwości w zakresie edukacji, badań i transferu na uniwersytetach członkowskich w celu opracowania oryginalnych, najnowocześniejszych rozwiązań i wyszkolenia nowych pokoleń europejskich twórców zmian, zdolnych do kształtowania europejskiego społeczeństwa w okresie transformacji i pomagania w pokonywaniu trudnych wyzwań.

Dążąc, poprzez stopniowe podejście, do pogłębienia współpracy badawczej i przyszłego wspólnego nauczania między członkami EPICUR, program finansowania zalążkowego EPICUR został opracowany jako instrument stymulujący synergię między nauczaniem a badaniami poprzez oferowanie mechanizmu wsparcia finansowego w celu wspierania budowania obiecujących projektów współpracy badawczej między uniwersytetami partnerskimi EPICUR.

Utworzenie wspólnego programu jest postrzegane przez partnerów sojuszu jako inwestycja strategiczna. Inicjuje skoordynowane wysiłki w celu stymulowania partnerstw badawczych i zapewnienia bardziej efektywnej alokacji zasobów, niż gdyby każdy uniwersytet miał niezależnie tworzyć zachęty do współpracy w ramach EPICUR.

Poniższe zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów finansowania zalążkowego zostało uruchomione jako działanie pilotażowe na 2024 r. przez dziewięciu partnerów sojuszu EPICUR.

Zakres

  • Zaproszenie do składania wniosków w ramach Seed Funding zaprasza naukowców powiązanych z jedną z instytucji partnerskich EPICUR do składania wniosków o roczne granty na wspólne projekty badawcze z kolegami z uniwersytetów EPICUR.
  • Finansowanie zalążkowe ma na celu ułatwienie rozwoju pomysłów na współpracę badawczą, weryfikację koncepcji i wspieranie wspólnych projektów badawczych.
  • Wnioski mogą koncentrować się na badaniach w dowolnym obszarze naukowym, jednak zdecydowanie zachęca się do projektów dotyczących strategii EPICUR nakreślonej w misji sojuszu.

Finansowanie i maksymalna kwota dotacji

  • Projekty mogą ubiegać się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 150 000 EUR.
  • Kandydaci mogą otrzymać finansowanie wyłącznie od własnej uczelni stowarzyszonej.
  • Potencjalni uczestnicy z tych uczelni partnerskich, które nie oferują finansowania zalążkowego w 2024 r., mogą również uczestniczyć w projektach, ale na własny koszt.

Oś czasu i terminy

Publikacja zaproszeniaTermin składania wnioskówOcenaInformacje o wynikach ocenyPrzewidywana data rozpoczęcia projektu
8 lipca 2024 r.30 września 2024 – 23:59 CETPaździernik 2024 r.połowa listopada 2024 r.Grudzień 2024 r.

Dokumenty połączeń

Kontakty

W przypadku ogólnych pytań dotyczących zaproszenia do składania wniosków o finansowanie zalążkowe w 2024 r., wnioskodawcy powinni wysłać wiadomość e-mail na adres epicur_seedfunding@epicur.edu.eu

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków uczestnictwa jednego z partnerów EPICUR w zaproszeniu do składania wniosków o finansowanie zalążkowe w 2024 r., prosimy o kontakt z lokalnymi punktami kontaktowymi EPICUR wskazanymi w dokumentach dotyczących zaproszenia.