EPICUR SEED-financieringsregeling 2024 – Oproep tot het indienen van aanvragen

De belangrijkste ambitie van de EPICUR-alliantie is om de praktijken en mogelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en overdracht in de aangesloten universiteiten te transformeren om originele, baanbrekende oplossingen te ontwikkelen en nieuwe generaties Europese changemakers op te leiden die in staat zijn om een Europese samenleving in transitie vorm te geven en te helpen bij het overwinnen van de enorme uitdagingen.

In het streven, via een stapsgewijze aanpak, naar nauwere onderzoekssamenwerking en toekomstig gezamenlijk onderwijs tussen EPICUR-leden, is het EPICUR Seed Funding Scheme opgezet als een instrument om synergieën tussen onderwijs en onderzoek te stimuleren door het aanbieden van een financieel ondersteuningsmechanisme om het opzetten van veelbelovende onderzoekssamenwerkingsprojecten tussen EPICUR-partneruniversiteiten te ondersteunen.

Het opzetten van een gezamenlijke regeling wordt door de alliantiepartners gezien als een strategische investering. Het initieert een gezamenlijke gecoördineerde inspanning om onderzoekspartnerschappen te stimuleren en zorgt voor een efficiëntere toewijzing van middelen dan wanneer elke universiteit afzonderlijk stimulansen zou creëren voor samenwerking binnen EPICUR.

De volgende oproep tot het indienen van voorstellen voor Seed-financieringsprojecten is als proefactie voor 2024 gelanceerd door de negen partners van de EPICUR-alliantie.

Toepassingsgebied

  • De oproep voor het indienen van voorstellen voor zaaifinanciering nodigt onderzoekers die verbonden zijn aan een van de EPICUR-partnerinstellingen uit om voorstellen in te dienen voor gezamenlijke onderzoeksprojectsubsidies van een jaar met collega’s van EPICUR-universiteiten.
  • De startfinanciering is bedoeld om de ontwikkeling van ideeën voor onderzoekssamenwerking, proofs of concept en gezamenlijke onderzoeksprojecten te bevorderen.
  • Voorstellen kunnen gericht zijn op onderzoek op elk wetenschappelijk gebied, maar projecten die gericht zijn op de EPICUR-strategie zoals beschreven in de missieverklaring van de Alliantie worden sterk aangemoedigd.

Financiering en maximaal subsidiebedrag

  • Projecten kunnen maximaal 150.000 euro aanvragen en toegekend krijgen.
  • Aanvragers kunnen alleen financiering krijgen van hun eigen aangesloten universiteit.
  • Potentiële deelnemers van partneruniversiteiten die geen startfinanciering aanbieden in 2024 kunnen ook deelnemen aan projecten, maar op eigen kosten.

Tijdlijn en deadlines

Publicatie van de oproepUiterste datum voor indieningEvaluatieInformatie over evaluatieresultatenVerwachte startdatum project
8 juli 202430 september 2024 – 23:59 CETOktober 2024medio november 2024December 2024

Oproepdocumenten

Contacten

Voor algemene vragen over de oproep voor zaaifinanciering 2024 kunnen aanvragers een e-mail sturen naar epicur_seedfunding@epicur.edu.eu.

Voor vragen over de voorwaarden voor deelname van een van de EPICUR-partners aan de oproep voor zaaifinanciering 2024 kunt u contact opnemen met de lokale EPICUR-contactpunten die in de oproepdocumenten worden vermeld.