Workshop Strategie Raad van Bestuur
Op 3 en 4 november organiseerde de Universiteit van Amsterdam een tweedaagse strategieworkshop voor het College van Bestuur en Directie van EPICUR, waarbij de nadruk lag op het afstemmen van toekomstige institutionele strategieën.

Het belangrijkste doel van de sessie was het identificeren en definiëren van gemeenschappelijke institutionele doelen op basis van een reeks specifieke thema’s, die op alliantieniveau zouden kunnen worden ontwikkeld en verder ontwikkeld. Het overkoepelende doel van deze oefening was om de aantrekkelijkheid van het onderwijs- en mobiliteitsaanbod van EPICUR verder te vergroten.

De workshop was specifiek gericht op de thema’s mobiliteit, lesgeven en leren en was ook bedoeld om de synergieën tussen specifieke werkgebieden te versterken, om duurzame EPICUR-acties voor de komende jaren te ondersteunen en mogelijk te maken.

Na een vruchtbare ideeënsessie op dag 1 kwam de Raad van Bestuur op dag 2 opnieuw bijeen om de toekomstige prioriteiten van EPICUR te categoriseren en vast te stellen. Na het bereiken van een consensus hebben de leden van de Raad van Bestuur vervolgens overeenstemming bereikt over een reeks strategische richtlijnen voor mobiliteit, onderwijzen en leren.

Het EPICUR-team zal nu de komende maanden achter de schermen werken aan de ontwikkeling van deze prioriteitsgebieden, met het oog op het uitrollen en in praktijk brengen ervan aan het begin van het academisch jaar 2024/25.