De lijst van deelnemers aan het EPICUR Forum in Mulhouse is bekend!
Het 2024 EPICUR forum wordt gehouden in Mulhouse van 11 tot 12 juni, rond het thema "Transformative Academic Teaching: Embracing Progressive Pedagogy in European Alliances". Hieronder vindt u de lijst met moderatoren die hun expertise zullen delen en de twee dagen van het EPICUR-evenement aan de Universiteit van de Haute Alsace zullen animeren.

Pierre-Alain Muller

Pierre-Alain Muller is voorzitter van de Université de Haute-Alsace, professor computerwetenschappen en onderzoeker op het gebied van systeem- en taalmodellering. Hij is altijd betrokken geweest bij de academische wereld: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, promotiebegeleiding, administratie en fondsenwerving voor onderzoek.

Alain Dieterlen

Alain Dieterlen is professor aan de Université de Haute-Alsace en onderzoeker op het gebied van signaal- en beeldverwerking, voornamelijk toegepast op medische apparatuur zoals microscopie en fysiologische geluiden. Docent elektronica, censoren en beeld- en signaalverwerking, en oprichter van de tri-nationale ICS-opleiding (Informatie- en Communicatiesystemen). Hij is vicevoorzitter wetenschappelijke overdracht bij UHA en lid van de raad van bestuur van EPICUR.

Jean-Marc Planeix

Jean-Marc Planeix is professor aan de Universiteit van Straatsburg en vicevoorzitter voor academische partnerschappen en governance bij Unistra en strategisch coördinator van de EPICUR-alliantie. Hij is een oud-student van de École normale supérieure de Saint-Cloud en heeft een master in natuurwetenschappen en een postgraduaat in organische chemie van de Universiteit van Parijs 11 Orsay. Van 2009 tot 2019 was hij decaan van de faculteit Scheikunde. Hij is officier in de orde van de Palmes académiques.


Guillaume Arlen

Guillaume Arlen studeerde rechten (Bachelor) aan de Universiteit van Straatsburg en journalistiek (Master) aan de School voor Journalistiek van Toulouse. Hij heeft gewerkt als verslaggever, community manager en hoofd redactie, voordat hij in 2020 bij EPICUR kwam. Momenteel is hij het hoofd van het communicatiebureau van EPICUR en de impactcoördinator.

Laurent Boetsch

Momenteel ben ik uitvoerend directeur van het European Consortium of Liberal Arts and Sciences (ECOLAS), dat ik in 2007 heb helpen oprichten en dat de bevordering van de vrije kunsten en wetenschappen binnen de EHEA stimuleert. Ik ben gepensioneerd na 40 jaar lesgeven aan de Washington and Lee University (VA), een vooraanstaand liberal arts college in de Verenigde Staten, waar ik naast mijn carrière als docent ook werkzaam was als senior administrator. Van 2003-2008 was ik eerst decaan en daarna voorzitter van het European College of Liberal Arts in Berlijn, nu Bard-Berlin. Ik werk al sinds het begin met EPICUR, voornamelijk via University College Freiburg en workshops 3 en 4.

Mario Calabrese

Mario Calabrese is een onderwijs- en programmaontwikkelaar met een specialisatie in e-learning en online assessment. Voormalig docent Digitale Leerplatformen aan de Universiteit van Rennes 1. QA voor Onderwijs Taakleider.

Kirsten Douma

Kirsten Douma is teammanager van de Medical Educators binnen het Teachings & Learning Centre van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ze is gepromoveerd in de psychologie en heeft expertise in onderwijs en onderzoek op het gebied van arts-patiënt communicatie en ervaring in het coachen van promovendi. Ze is ook al enkele jaren vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag.

Amandine Duraz

Amandine Duraz is senior projectleider voor de Europese universitaire alliantie Una Europa aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van Una Europa Joint Innovative Formats for Education. Ze heeft ervaring in het ontwikkelen van internationale programma’s in de HO-context en ze is ook voorzitter van het Una Europa Teaching and Learning cluster.

Thomas Fournier

Thomas Fournier is Training Engineering Manager – Referent voor componenten aan de Universiteit van Nantes, voorEUniWell. Houder van een PhD. in onderwijswetenschappen aan de universiteit van Trois-Rivières, Canada, en is al meer dan 10 jaar pedagogisch ingenieur. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het trainingsaanbod van EuniWell, het refereren aan bestaande bronnen, het aangaan van relaties tussen docenten-onderzoekers en het deelnemen aan de implementatie van het toekomstige LMS.

Alison Garnier-Rivieren

Alison Garnier-Rivers is hoofd van de EPICUR-eenheid aan de Universiteit van Straatsburg, Frankrijk en EPICUR Alliance Manager. Ze werkt al 25 jaar in de Europese samenwerking en sinds 2016 in de HOI-sector. Ze heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en beheren van complexe, door Europa gefinancierde samenwerkingsprojecten en -programma’s met expertise in multicultureel teammanagement. Daarvoor werkte ze 15 jaar als Europees projectmedewerker van een regionaal Frans agentschap voor economische ontwikkeling, gespecialiseerd in digitalisering. Van 2016 tot 2021 was ze ook senior consultant in Europees projectmanagement en financiering. Ze werkt sinds 2019 bij EPICUR en is een van de oprichters van het EPICUR-team. Ze is momenteel medevoorzitter van de coördinatiegroep FOR-EU1 (allianties van de 1e generatie) en zal zich op interalliantieniveau blijven inzetten binnen de toekomstige Community of Practice.

Donna Hurford

Donna Hurford is onderwijsontwikkelaar aan het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit van Zuid-Denemarken. Ze heeft ervaring in het ontwerpen van cursussen, het geven van colleges, leiderschap en adviesfuncties in het Britse en Deense hoger onderwijs. Donna is gespecialiseerd in het ondersteunen van inclusieve benaderingen van lesgeven en leren met een focus op het aanpakken van vooroordelen en het ondersteunen van internationaal en intercultureel leren en lesgeven. Ze is actief betrokken bij het Education Work Package van EPICUR en is momenteel medeontwikkelaar van de online Good Practice Guide voor docenten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van EPICUR cursussen en ze is voorzitter van de EPICUR Education Committee.

Lisa Hüther-Pape

Lisa Hüther-Pape is didactisch adviseur en onderzoeker in het hoger onderwijs met een achtergrond in onderwijs- en crossculturele psychologie. Bij de afdeling Didactiek en digitale onderwijs- en leerontwikkeling van de Uni Freiburg verzorgt ze trainingen voor docenten en modereert ze leerplanontwikkelingsprocessen. In EPICUR leidt Lisa de oprichting van het EPICUR Centre for International Teaching and Learning.

Dorthe Hutz-Nierhoff

Dorthe Hutz-Nierhoff is een digitale onderwijsspecialist die werkt op de afdeling E-Learning van de centrale IT-afdeling van de Universiteit van Freiburg. Ze bevordert voornamelijk de ontwikkeling van digitale onderwijsvaardigheden en de ontwikkeling en het aanbieden van innovatieve onderwijs- en leervormen in internationale omgevingen. In EPICUR geeft Dorthe mede leiding aan de oprichting van het EPICUR Center for International Teaching and Learning.

Dominique Kern

Dominique Kern is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Université de Haute Alsace in Mulhouse, Frankrijk (lid van het onderzoekslaboratorium LISEC UR 2310). Hij is vicevoorzitter Nieuwe Pedagogie – Nieuw Leren en co-leider van het DemoUHA-project “Verantwoorde Digitale Transformatie”. Hij heeft een sterke interesse in het ontwerp en de implementatie van op onderzoek gebaseerde onderwijsbenaderingen die zijn aangepast aan de diversiteit van lerenden, evenals de professionele ontwikkeling van universitaire belanghebbenden (docenten-onderzoekers en personeel) en het bijbehorende leeraanbod.

Stefanie Klose

Stefanie Klose is projectmanager bij EPICUR en beheert het cursusaanbod van EPICUR sinds 2020. Ze geeft ook EPICUR-cursussen over systeemdenken en onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Ze studeerde natuurkunde met een focus op milieufysica aan de Universiteit van Heidelberg en schreef haar doctoraalscriptie aan de Universiteit van Freiburg in de leerstoel Industriële Ecologie. In haar onderwijs is ze geïnteresseerd in systeemdynamica en studentgecentreerd onderwijs dat student agency stimuleert.

Abel Nijkerk

Abel Nijkerk is medisch pedagoog aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Hij is leraar, onderwijsontwikkelaar en biomedisch wetenschapper van opleiding. Een van zijn huidige projecten is de ontwikkeling van een VR-expertisecentrum om het gebruik van XR in medisch onderwijs te onderzoeken. Samen met Kirsten Douma geeft hij een workshop over pedagogische innovatie en het gebruik van VR.

Steven Randall

Steven Randall behaalde zijn Ph.D. in Second Language Acquisition & Teaching aan de Universiteit van Arizona (UA) met de nadruk op Sociolinguïstiek en ESL. Van 2008 tot 2020 bekleedde hij verschillende administratieve en onderwijsfuncties bij het UA Center for English as a Second Language, meest recentelijk als Associate Director of Academic Programs, verantwoordelijk voor het curriculumontwerp en de implementatie van het gecombineerde ESL/credit-bearing overgangsprogramma voor internationale studenten. Sinds 2020 werkt hij aan het University College Freiburg, waar hij de leiding heeft over EPICUR Work Package 4, dat het EPICR Learning and Teaching-aanbod beheert en verbetert.

Kirsten Rosa

Kirsten Rosa is de Work Package 6 (WP6) Leader voor EPICUR SHAPE-IT aan het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Ze heeft veel ervaring in de coördinatie en ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, projectmanagement en facilitering. WP6 richt zich op het verrijken van onderzoeksgebaseerde leermogelijkheden voor masterstudenten en beginnende onderzoekers in heel EPICUR.

Guenter Schmidt-Gess

Hoofd van de afdeling “Innovatie en kwaliteit in het onderwijs”, Universiteit Freiburg (sinds 2017). Eerdere aanstellingen als onderzoeksmanager bij: Universiteit van Bazel, Freie Universität Berlin, Technische Universiteit München (TUM). Ervaring met lesgeven aan: UC Santa Barbara, Princeton University, Universiteit van Bazel. Literaire studies aan Princeton University, Ph.D. in 2005.

Marc Sarwatka

Marc Sarwatka is de CEO van PROEVOLUTION, gevestigd in Mulhouse, een functie die hij bekleedt sinds september 1994. Hij werkte lange tijd in de sport en begon zijn carrière als professioneel coach van 1985 tot 1991. Marc heeft uitgebreide expertise in het ondersteunen van de levenscyclus van menselijk kapitaal, waaronder executive search en werving voor topmanagement en Frans-Duitse experts, individuele en collectieve outplacement, loopbaanbeoordelingen en zowel individuele als collectieve coaching. Hij is ook gespecialiseerd in verandermanagement en managementtraining, en in management- en digitale bedrijfstransformatie. Marc is afgestudeerd aan ESSEC Executive Education (2022) en heeft een DU in Mental Preparation Coaching van UFR STAPS Dijon (2013).

Marie-Laure Snijders

Onderwijscoördinator en projectleider bij de Honours programma’s van de Universiteit Twente (Enschede, Nederland) aan de Universiteit Twente en ECIU (European Consortium of Innovative Universities). Relevante ervaring en expertise: (extracurriculair) ontwerpen en ontwikkelen van cursussen/programma’s, zowel bij het Honours programma van de Universiteit Twente als binnen de ECIU University. Ik ben vooral geïnteresseerd in verschillende vormen van excellentieonderwijs/talentontwikkeling, het creëren van effectief blended onderwijs en het gebruik van micro-credentials. Binnen de ECIU-samenwerking onderzoeken we momenteel flexibele leertrajecten, mogelijkheden voor een leven lang leren en de erkenning van (gedeelde) cursussen binnen de samenwerking.

Radoslaw Stanislawiak

Radoslaw Stanislawiak is een student aan de Universiteit van de Haute-Alsace die zich inzet om de stem van de jeugd te vertegenwoordigen, afstemming tussen mensen te bevorderen en een beter systeem voor hoger onderwijs te ontwikkelen. Hij is lid van de EPICUR Student Board en vertegenwoordigt UHA Mulhouse en voorheen AMU Poznan.

Nicolaos Theodossiou

Hoogleraar civiele techniek aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. Directeur van het postgraduaatprogramma “Bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling”. Voorzitter van het VN-netwerk voor oplossingen voor duurzame ontwikkeling SDSN Zwarte Zee. Lid van de World Academy of Art and Science. Voorzitter van de Vereniging van Europese Faculteiten Civiele Techniek

Oriane Vetter

Ik ben docent Engels aan het IUT van Mulhouse (UHA, Frankrijk), met name in de afdeling Multimedia en Internet. Ik voer al 8 jaar internationale projecten uit, met een focus op social media communicatiestrategieën in de afgelopen twee jaar. Dit heeft me in staat gesteld om samen met een collega van de universiteit van Poznan (Polen) een EPICUR-project te ontwerpen rond het thema “B(earth) day: Uniting Cities for a Greener Future One Post at a Time”.

Karolina Wojciechowska

Doctor in de rechten, assistent-professor aan de afdeling Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht van de Faculteit Rechten en Bestuurswetenschappen van de Universiteit van Warschau. Docent en coördinator van het project ‘Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development’, uitgevoerd in het kader van de 4EU+ Alliantie. Bij het European Law Institute, lid van de Artificial Intelligence and Public Administration Group die Impact Assessments and Public Participation for Digital Democracy heeft ontwikkeld.

Léa Ziri

Léa Ziri is een professional op het gebied van internationale samenwerking. Ze houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het implementeren en versterken van internationale ontwikkeling voor universiteiten. In september 2020 trad ze in dienst bij UHA als directeur internationale betrekkingen. Léa is zeer actief in het EPICUR project, met name als institutioneel coördinator van UHA en vertegenwoordigt haar universiteit in het mobiliteitscomité.