EPICUR-cursus over interculturele competentie
In tegenstelling tot gewone colleges aan de universiteit richt dit EPICUR-seminar zich vooral op het opbouwen van competentie door het verbinden van persoonlijke ervaringen, interactieve oefeningen en theorieën gebaseerd op politieke wetenschappen, etnologie, psychologie, communicatietheorieën en antropologie.

“We zien de wereld niet zoals de wereld is, maar we zien de wereld zoals wij zijn.”

Anaïs Nin

Dit citaat kan waarschijnlijk dienen om de eerste aha-momenten samen te vatten van ons seminar om interculturele competentie op te bouwen dat op de EPICUR-campus wordt aangeboden. In tegenstelling tot gewone colleges aan de universiteit richt dit seminar zich vooral op het opbouwen van competentie door het verbinden van persoonlijke ervaringeninteractieve oefeningen en theorieën gebaseerd op politieke wetenschappen, etnologie, psychologie, communicatietheorieën en antropologie. De diverse en multiculturele omgeving door de deelname van studenten van de Universiteit van Straatsburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Freiburg en de individuele internationale familiegeschiedenis van de studenten zelf droegen bij aan een echte interculturele ervaring.

De planners van het programma streven er echter naar om dit seminar ook aantrekkelijker te maken voor studenten van verder weg gelegen universiteiten.

Bron: Holger Witzenleiter

In algemeen erkennen we dat onze eigen culturele indruk en gewoonten vaak het grootste obstakel vormen in interculturele en transculturele omgevingen. Daarom ligt de focus op het begrijpen van de eigen cultuur voordat we ons op anderen richten. Daarom De ervaringen van anders-zijn en vreemdheid worden bronnen voor intercultureel leren en daarom dient cultuurgrammatica om te reflecteren op onze eigen cultuur. Een grammatica les? Ja! Terwijl het leren van grammatica in taallessen vaak als afschrikwekkend wordt ervaren, biedt het leren van cultuurgrammatica leerlingen een boeiende taxonomie. Edward T. Hall, de pionier van het interculturele onderzoekswerk vond de term ‘cultuurgrammatica‘, die hij gebruikte om de overeenkomsten tussen het leren van taal en cultuur te benadrukken.


“Als cultuur aangeleerd kan worden, dan betekent dit dat het aangeleerd kan worden.”


We kunnen leren om communicatie- en gedragspatronen te decoderen van mensen met een andere cultuur opdruk. In het moderne professionele bedrijfsleven wordt vaak gezegd dat multiculturele en diverse teams beter presteren. Dit is niet verkeerd, maar de volledige waarheid die uit studies blijkt, is dat deze teams vaststellen een betere prestatie als de communicatie succesvol is.

Bron: Holger Witzenleiter

Na het groot succes van deze cursus en de positieve feedback die werd ontvangen, is EPICUR blij te kunnen aankondigen dat deze cursus opnieuw zal worden aangeboden in de EPICUR Summer term 2024!

Tekst door Holger Witzenleiter, docent van de cursus “Interculturele competentie

Hoofdfoto: Sandra Meyndt

Meer informatie over interculturaliteit

Als je meer wilt weten over interculturaliteit binnen EPICUR, bekijk dan onze video “Interculturele vaardigheden & inzetbaarheid”, inclusief getuigenissen van studenten, alumni en professionals.