Allianties van Europese universiteiten vormen samen een praktijkgemeenschap
Allianties van Europese universiteiten bundelen hun krachten in een project met de naam FOR-EU4All. Het project brengt alle huidige en toekomstige Europese universiteitsallianties (meer dan 60) samen in een verenigde, samenhangende structuur. Het doel is om een collaboratieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin beste praktijken en ervaringen kunnen worden uitgewisseld, niet alleen tussen de allianties onderling, maar ook met de bredere Europese sector van het hoger onderwijs.

Als vlaggenschepen van de Europese Onderwijsruimte (EER) en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) nemen Europese allianties van universiteiten het voortouw bij de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve concepten voor diepgaande transnationale institutionele samenwerking om een langdurige transformatie van het Europese hoger onderwijs als geheel te stimuleren.

Ontwikkeling van het FOR-EU-netwerk

Het informele alliantienetwerk FORum van Europese Universiteiten (FOR-EU) bestaat al sinds het begin van het initiatief Europese Universiteiten (EUI). Alliantie-experts uit verschillende landen en instellingen zijn samengebracht om actieve gemeenschappen te vormen over strategische onderwerpen, zoals onderwijssamenwerking, bestuur, de onderzoeks- en innovatiedimensie van allianties of betrokkenheid van studenten. FOR-EU heeft momenteel meer dan 20 subgroepen en verschillende parallelle fora waar de coördinatoren en deskundigen van de allianties bijeenkomen. Door de steeds grootschaliger aard en impact van het EUI is een fusie van alle FOR-EU groepen nu noodzakelijk, en zijn speciale middelen nodig.

Samenwerking formaliseren

FOR-EU4All zal een afspiegeling zijn van de vruchtbare samenwerking en de daarmee samenhangende uitgebreide expertise die binnen FOR-EU bestaat. Het zal de informele processen en structuren die zich de afgelopen vier jaar op natuurlijke wijze hebben ontwikkeld, samenvoegen, formaliseren en opschalen, en zich richten op het ondersteunen van efficiënte administratie, coördinatie, communicatie en verspreiding. Bovendien zal FOR-EU4All zich sterk richten op koppelingen met de bredere hogeronderwijssector, samenwerking met bestaande netwerken en vertegenwoordigers van belanghebbenden, evenals betrokkenheid bij besluitvormers over zowel prestaties als uitdagingen met betrekking tot het EUI. Dit wordt ook weerspiegeld in de naam van het project: samen staan we sterker. Verwacht wordt dat de stimuleringsactiviteiten en de verspreiding van goede praktijken en lessen zullen helpen om de transnationale samenwerking in het hoger onderwijs in Europa naar een hoger niveau te tillen.

Inzet voor EMA- en EOR-doelstellingen

Allianties van Europese universiteiten willen bijdragen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van zowel het EMA als de EOR. In samenwerking met belanghebbenden zal dit project zich verder richten op het aanpakken van uitdagingen voor transnationale samenwerking die tot op heden in de EHEA blijven bestaan – variërend van gezamenlijke onderwijsvoorzieningen tot mobiliteit en digitale en O&I-samenwerking. Met FOR-EU4All zetten allianties zich in om samen te werken met elkaar, met relevante belanghebbenden en beleidsmakers om obstakels voor transnationale samenwerking te overwinnen en de langdurige transformatie van het Europese hoger onderwijs te realiseren.

Het FOR-EU4All-project is toegekend door de Europese Commissie voor een bedrag van 1,8 miljoen euro en zal 48 maanden duren, vanaf1 november 2024. De European University Association (EUA), de European Students’ Union (ESU), de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), de European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) en het Erasmus Student Network (ESN) zijn geassocieerde partners van het project.

Relatie met EPICUR-visie

EPICUR toonde zijn engagement om samen te werken met de andere Europese universitaire allianties via het Forum van Europese Universiteiten (FOREU) door het rechtstreeks aan te halen in

  • de vernieuwde EPICUR-missieverklaring in 2022: “Structureren van netwerkoverschrijdende samenwerking om de toepassing van onze instrumenten en procedures binnen en buiten Europa te verspreiden en te bevorderen, door onze partners actief te betrekken bij FOREU- en nationale fora, …”.
  • de Europese universitaire financieringsaanvraag “EPICUR-SHAPE-IT” voor 2022

Als coördinator van het Erasmus+ project zal Unistra WP2 mede leiden.