Europæiske universitetsalliancer går sammen om at skabe et fælles praksisfællesskab
Europæiske universitetsalliancer går sammen i et projekt kaldet FOR-EU4All. Projektet samler alle nuværende og fremtidige europæiske universitetsalliancer - der tæller over 60 - i en samlet, sammenhængende struktur. Målet er at fremme et samarbejds- og støttemiljø, hvor bedste praksis og erfaringer kan deles, ikke kun mellem alliancerne selv, men også med den bredere europæiske sektor for videregående uddannelse (HE).

Som flagskibe i det europæiske uddannelsesområde (EEA) og det europæiske forskningsområde (ERA) viser de europæiske universitetsalliancer vejen i udviklingen af nye og innovative koncepter for dybt tværnationalt institutionelt samarbejde for at stimulere en langvarig transformation af de videregående uddannelser i Europa som helhed.

Udvikling af FOR-EU-netværket

Det uformelle alliance-netværk FORum of European Universities (FOR-EU) har eksisteret siden starten af European Universities Initiative (EUI). Allianceeksperter er blevet bragt sammen på tværs af lande og institutioner for at danne aktive fællesskaber om strategiske emner, såsom uddannelsessamarbejde, ledelse, forsknings- og innovationsdimensionen af alliancer eller studenterengagement. FOR-EU har i øjeblikket mere end 20 undergrupper og forskellige parallelle fora, hvor koordinatorerne og alliancernes eksperter mødes. På grund af EUI’s stadig mere omfattende karakter og indvirkning er det nu nødvendigt med en sammenlægning af alle FOR-EU-grupper, og der er brug for dedikerede ressourcer.

Formalisering af samarbejde

FOR-EU4All vil afspejle det frugtbare samarbejde og den tilhørende omfattende ekspertise, der findes i FOR-EU. Den vil sammenlægge, formalisere og opskalere de uformelle processer og strukturer, der naturligt har udviklet sig i løbet af de sidste fire år, og fokusere på at støtte effektiv administration, koordinering, kommunikation og formidling. Desuden vil FOR-EU4All fokusere stærkt på forbindelser med den bredere universitetssektor, samarbejde med eksisterende netværk og repræsentanter for interessenter samt engagement med beslutningstagere om både resultater og udfordringer i forbindelse med EUI. Det afspejles også i projektets navn: Vi er simpelthen stærkere sammen. Opsøgende aktiviteter og formidling af god praksis og erfaringer forventes at bidrage til at bringe det tværnationale samarbejde inden for videregående uddannelse i Europa op på næste niveau.

Forpligtelse til EEA’s og ERA’s mål

Europauniversitetsalliancerne er forpligtet til at bidrage til realiseringen af både EEA’s og ERA’s politiske mål. I samarbejde med interessenter vil dette projekt desuden fokusere på at løse de udfordringer for transnationalt samarbejde, der stadig findes i EHEA – lige fra fælles uddannelsestilbud til mobilitet samt digitalt samarbejde og samarbejde om forskning og innovation. Med FOR-EU4All forpligter alliancerne sig til at arbejde sammen med hinanden, med relevante interessenter og politiske beslutningstagere for at overvinde forhindringer for tværnationalt samarbejde og for at realisere den langsigtede transformation af europæiske videregående uddannelser.

FOR-EU4All-projektet har fået tildelt 1,8 millioner euro af Europa-Kommissionen og skal vare 48 måneder med start den1. november 2024. European University Association – EUA, European Students’ Union – ESU, European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA, European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE og Erasmus Student Network – ESN er associerede partnere i projektet.

Forholdet til EPICUR’s vision

EPICUR viste sit engagement i at arbejde sammen med de andre europæiske universitetsalliancer gennem Forum of European Universities (FOREU) ved at citere det direkte i

  • den fornyede EPICUR-mission i 2022 “Strukturering af samarbejdetværs afnetværk for at udbrede og fremme anvendelsen af vores værktøjer og procedurer i og uden for Europa ved aktivt at engagere vores partnere i FOREU og nationale fora, …”
  • sin ansøgning om europæisk universitetsfinansiering i 2022 “EPICUR-SHAPE-IT”

Som koordinator for Erasmus+-projektet vil Unistra være med til at lede WP2.