Konferencja końcowa z udziałem pilotów KE i Erasmus+ „Plan na rzecz europejskiego dyplomu”

Wyniki programów pilotażowych Erasmus+ w zakresie europejskiego oznakowania stopnia naukowego i możliwego europejskiego statusu prawnego dla sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego

29 kwietnia 2024 r. (Bruksela i online)

Miejsce spotkania: Université Libre de Bruxelles (tylko zarejestrowani uczestnicy mogą wziąć udział w spotkaniu osobiście)

Wydarzenie będzie transmitowane i można w nim uczestniczyć online na kanale youtube: CIVIS – Europejski Uniwersytet Obywatelski

Program wydarzenia:

08:00 – 09:00 Rejestracja i kawa powitalna
09:00 – 09:15 Otwarcie przez Annemie Schaus, rektor Université libre de Bruxelles, część projektu pilotażowego SMARTT
09:15 – 09:30 Przemówienie inauguracyjne „A blueprint for a European degree” wygłoszone przez Pia Ahrenkilde Hansen, Komisję Europejską, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds.
09.30 – 10.15 Wyzwania dla wspólnych programów studiów, Prezentacja i dyskusja z projektami pilotażowymi Moderator: Sophia Eriksson-Waterschoot (Komisja Europejska)
Prelegenci: Kurt Willems (ED-AFFICHE), Laura Howard (EDLab), Teet Teinemaa (ETIKETA), Aleksandar Šušnjar (FOCI), Rafael Toledo (JEDI), Nadia Fernández de Pinedo (SMARTT)
10.15 – 11.00 Wartość dodana europejskiego dyplomu, prezentacja i dyskusja z projektami pilotażowymi Moderator: Vanessa Debiais-Sainton (Komisja Europejska)
Prelegenci: Laura Colò (ED-AFFICHE), Ana Lebre (EDLab), Barry Digman (ETIKETA), Dorota Piotrowska/Jaina Frizzarin (FOCI), Ramón Martínez (JEDI), Alexandru Cartis (SMARTT)
11:00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.15 Proponowane kryteria europejskie, prezentacja i dyskusja z projektami pilotażowymi Moderator: Yann-Maël Bideau (Komisja Europejska)
Prelegenci: Raquel Blave Gomez (ED-AFFICHE), Dorothy Kelly (EDLab), Marc Vandewalle (ETIKETA), Mario Calabrese (FOCI), Ramón Martínez (JEDI), Simona Iftimescu (SMARTT)
12.15 – 13.00 Zalecenia na przyszłość, dyskusja panelowa z udziałem wszystkich 6 projektów pilotażowych
Moderator: Sophia Eriksson-Waterschoot (Komisja Europejska)
Prelegenci: Josef Matousek (ED-AFFICHE), Andries Verspeeten (EDLab), Manuel José Damásio (ETIKETA), Aleksandar Šušnjar (FOCI), Timothée Toury (JEDI), Romita Iucu (SMARTT).
13.00 – 14.00 Przerwa na lunch
14.00 – 14.45 Status prawny sojuszy: wartość dodana, prezentacja i dyskusja z projektami pilotażowymi
Moderator: María Luisa Garcia Minguez (Komisja Europejska)
Prelegenci: Alexandre Guigue (EGAI), Daniela Craciun (ESEU), Eric Tschirhart (Leg Uni-GR), Janina Fengel (STYX)
14.45 – 15.30 Status prawny sojuszy: dalsze działania, prezentacja i dyskusja z uczestnikami projektów pilotażowych
Moderator: Tine Delva (Komisja Europejska)
Prelegenci: Barbara Gagliardi (EGAI), Daniela Craciun (ESEU), Eric Tschirhart (Leg Uni-GR), Timothée Toury (STYX)
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa i sesja plakatowa
16.00 – 16.45 Współpraca z państwami członkowskimi i sektorem szkolnictwa wyższego
Moderator: Sophia Eriksson Waterschoot, Komisja Europejska, dyrektor ds. młodzieży, edukacji i programu Erasmus
Głośniki: Patrick Nédellec, delegat ds. europejskich i międzynarodowych, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych (Francja) Elmar Pichl, dyrektor generalny ds. edukacji, nauki i badań (Austria) Josep M. Garrell, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Aurelija Valeikiene, zastępca dyrektora Litewskiego Centrum Oceny Jakości w Szkolnictwie Wyższym i szef litewskiego ENIC/NARIC Laurence Ris, prorektor ds. stosunków międzynarodowych, mobilności i współpracy, Uniwersytet w Mons Peter Lievens, prorektor ds. polityki międzynarodowej, KU Leuven Dana Reignier-Tayar, studentka Uniwersytetu w Amsterdamie
16:45-17:00 Zamknięcie, autor: Sophia Eriksson Waterschoot Komisja Europejska, dyrektor ds. młodzieży, edukacji i programu Erasmus

– – – –

Wspólna sesja z wydarzeniem Europejskie sojusze uniwersyteckie: Motory zmian i innowacji w szkolnictwie wyższym, zorganizowanym przez 10 belgijskich uniwersytetów w ramach belgijskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Miejsce wydarzenia: Université Libre de Bruxelles

17.15 -18.00Dotarcie do szerszej społeczności szkolnictwa wyższego: połączenie z wydarzeniem belgijskich uniwersytetów w ramach belgijskiej prezydencji
Jan Danckaert, rektor Vrije Universiteit Brussel
Pia Ahrenkilde Hansen, Komisja Europejska, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury
Minister Caroline Gennez, minister ds. współpracy na rzecz rozwoju i polityki miejskiej (Belgia)
Tom De Smedt, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Belgii, zastępca szefa przedstawicielstwa
17.45 – 20.00Koktajl networkingowy