Coroczne Forum EPICUR, 4. edycja – Uniwersytet Haute Alsace. 11 and 12 June 2024
W tym roku Forum EPICUR otwiera swoje drzwi dla społeczności naszych uniwersytetów. Mile widziani będą pracownicy uniwersytetów EPICUR, w szczególności profesorowie, inżynierowie pedagodzy i eksperci w dziedzinie edukacji. Partnerzy stowarzyszeni, interesariusze regionalni i inni członkowie sojuszy są również zaproszeni do udziału w Forum. Uczestnicy będą musieli wstępnie zarejestrować się w swojej instytucji, aby otrzymać oficjalne zaproszenie.