4. edycja Forum EPICUR zakończyła się sukcesem!
Forum, którego gospodarzem był Université de Haute-Alsace, odbyło się w dniach 11 i 12 czerwca.

Ponad 100 uczestników z 9 uniwersytetów partnerskich, a także z innych europejskich sojuszy i partnerów stowarzyszonych, wzięło udział w działaniach, w tym w debatach panelowych, warsztatach i dyskusjach tematycznych, których celem było zbadanie i podzielenie się perspektywami innowacyjnej pedagogiki.

Pierwszy dzień Forum odbył się w La Cité du Train, muzeum kolejnictwa w Miluzie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić część największego muzeum kolejnictwa w Europie.

Forum rozpoczęło się od przemówienia Laurenta Boetscha, który zastanawiał się nad tym „Nie tylko jak, ale dlaczego uczymy?”. Wydarzenie kontynuowały dwie dyskusje panelowe, z których pierwsza koncentrowała się na „innowacjach pedagogicznych w innych europejskich sojuszach”, a druga na „tym, w jaki sposób europejskie sojusze mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie na umiejętności w naszym społeczeństwie”. Dzień zakończył się magiczną kolacją w otoczeniu setek historycznych pociągów, podczas której wystąpił niemiecki zespół Steinbach, a podczas kolacji Eric Borner zaprezentował urzekający pokaz magii przy relaksującej muzyce lounge.

Drugi dzień odbył się w kampusie Fonderie UHA, gdzie uczestnicy wzięli udział w pięciu różnych warsztatach. Następnie odbyła się sesja plenarna, podczas której uczestnicy przedstawili najważniejsze wydarzenia i wyniki poszczególnych warsztatów.

  • Stwórz swój kurs European Alliance.
  • Podejmowanie wyzwań społecznych poprzez badania i uczenie się oparte na wyzwaniach.
  • Dzielenie się zasobami i uwalnianie wartości: wielostronne sieci nauczania i badań w ramach europejskich sojuszy.
  • Utworzenie zespołu w celu przyspieszenia innowacji pedagogicznych Wirtualna rzeczywistość (VR) jako przykład.
  • Podejścia do zapewnienia jakości oferty edukacyjnej European Alliance.

Po lunchu uczestnicy zostali zaproszeni do pomocy we wprowadzeniu do dyskusji tematycznych. Moderatorka, Donna Hurford, przewodnicząca Komisji Edukacji w EPICUR, podkreśliła wiele sposobów współpracy przy tworzeniu kursów EPICUR.

Dyskusje tematyczne rozpoczęły się od sesji speed-dating, podczas której uczestnicy mieli okazję wymienić się informacjami i pomysłami na przyszłą współpracę.

Forum zakończyło się pięknym cytatem: „Łączenie ludzi we wspólnym celu”.

Temat Forum zaintrygował uczestników, wywołując wymianę poglądów, pytania i refleksje na temat tego, jak mogą pracować w ramach EPICUR w ciągu dwóch dni. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, że tegoroczne wydarzenie stworzyło podstawy dla przyszłej współpracy w ramach społeczności EPICUR!

Zdjęcia: UHA