O&I in Europese universitaire allianties – cross-allianties forum 2023
Laten we de resultaten vieren van de afgeronde en lopende O&I-projecten binnen de Europese Allianties van Universiteiten.

Tijdens het forum zullen deelnemers zich verdiepen in best practices en waardevolle inzichten met betrekking tot transformationele modules. De gespreksonderwerpen omvatten de ontwikkeling van een gemeenschappelijke O&I-agenda en een actieplan, het succesvol delen van middelen en infrastructuren, de verkenning van gezamenlijke structuren, de versterking van het menselijk kapitaal binnen de allianties en de versterkte samenwerking met de niet-academische sector. Bovendien zullen er gerichte dialogen zijn over het mainstreamen van Open Science praktijken en hoe de Allianties effectief burgers en de samenleving hebben betrokken bij hun activiteiten.

Het evenement zal met name dialogen faciliteren tussen allianties en externe belanghebbenden, waarbij verschillende modellen en paden naar excellentie binnen het Europese O&I-ecosysteem worden verkend. Belangrijke O&I-thema’s zoals onderzoeksethiek en -integriteit, duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en innovatieve kennistoepassingen zullen centraal staan in deze discussies.

Op de agenda van het forum staan boeiende plenaire sessies, een reeks rondetafelgesprekken, workshops en posterpresentaties, aangevuld met keynote speeches en plenaire presentaties van vooraanstaande Europese beleidsmakers en academische belanghebbenden. Voor het gemak van de deelnemers zullen de plenaire sessies ook online beschikbaar zijn.


Wanneer: 30 november – 1 december 2023
Waar: Université Libre de Bruxelles, Av. Jeanne 44, 1050 Elsene
Formaat: Op locatie met hybride optie voor plenaire sessies

Wat we bespreken:

  • De resultaten en verwezenlijkingen van O&I-projecten van Europese universitaire allianties
  • De uitmuntendheid van het Europese O&I-ecosysteem
  • Belangrijke O&I-onderwerpen

Voor wie: vertegenwoordigers van de allianties FOREU1 en FOREU2, ambtenaren van de Europese Commissie en externe belanghebbenden zijn welkom.


ORGANISATIECOMITÉ

DEELNEMERS