Hilsen fra EPICUR Entrepreneurship Summer School i Thessaloniki!
Fra den 5. til den 9. september tilbragte 29 bachelor- og kandidatstuderende fra EPICUR-universiteter fem dage med projektbaseret undervisning og uddannelse i iværksætteri i Grækenland. De indsamlede 6 ECTS ved i fællesskab at udvikle innovative løsninger på meget relevante aktuelle problemer.

Aristoteles Universitet i Thessaloniki var vært for EPICUR Entrepreneurship Summer School. Sammen med AUTh stiller KIT og BOKU den nyeste knowhow inden for iværksætteri til rådighed for de studerende og bruger banebrydende teknologier og universitetspatenter til at løse sociale og miljømæssige udfordringer i det 21. århundrede.

EPICUR Summer School kommer ikke kun fra fem forskellige europæiske lande, men også fra så forskellige uddannelser som statskundskab, medicin og ingeniørvidenskab, og det giver de studerende den perfekte mulighed for at lære en tværfaglig tilgang til videnskab, udvikle ideer i samarbejde og engagere sig i intenst, resultatorienteret teamarbejde.

“EPICUR Entrepreneurial Summer School demonstrerede, hvordan interkulturelt og tværfagligt samarbejde kan fremmes. For at lette udviklingen af kompetencer til at tackle samfundsmæssige udfordringer og af iværksætterpersonlighed var den afbalancerede indstilling mellem formel og uformel læring en af de vigtigste succesfaktorer. Denne tilgang blev suppleret med integrationen af den globale dimension af bæredygtig udvikling og fokus på specifikke teknologitilbud som udgangspunkter. Udtalelserne fra deltagerne giver det bedste indtryk af resultatet og den potentielle effekt af et sådant format.” Michael Ambros, seniorforsker ved universitetet for naturressourcer og biovidenskab i Wien.

EPICUR planlægger at bringe sommerskolen tilbage i en ny udgave i 2023! Hvis du gerne vil være en del af det, så tjek EPICURs kursuskatalog i slutningen af hvert semester, og tilmeld dig hurtigt!

Udtalelser fra studerende

Yacine Cherraoui

Det var en stor oplevelse at deltage i den første udgave af den europæiske EPICUR University Alliance Summer School på Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). Med udgangspunkt i teknologiske patenter fra University of Natural Resources and Life Sciences, Wien (BOKU) og University of Karlsruhe udviklede vi innovative og bæredygtige forretningsidéer. Det smukkeste ved denne sommerskole er at have været sammen med fantastiske mennesker fra mere end 15 nationaliteter, fra 9 forskellige europæiske universiteter og med forskellige ekspertiser og erfaringer. Vi lærer alle så meget af hinanden i en meget rar atmosfære. Tobias, Athina, Lea, Camelia, Soulaimane, Vasso, Liamine, Pierre, Tamara, Nichita, Elisabeth, Sam, Kaspar, Jannis, Vasileios, Denislav Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med et fantastisk tværfagligt team bestående af en læge, ingeniører, jurister, forretningsfolk og kemikere. En særlig tak til jer, Anna, Martin, Michael, Sophie og Nicklas! Sammen skabte vi ud fra et patent et startup-projekt, der udnytter AI og lab-on-chip-teknologi til sundhedssektoren. Tak til alle underviserne og arrangørerne, som gav os fantastiske indsigter og råd under hele sommerskolen om idéudvikling, bæredygtigt business canvas, ikigai, pitching og meget mere: Alexander Tittel Orestis Terzidis Sarah I. Manthey Nikos Theodosiou Michael AMBROS Nora Korp og Allen Mohammadi. Den bedste måde at afslutte sommeren på, inden jeg starter på min master på ESCP Business School. 

Vasso Papangelou

En betydningsfuld uge, som blev tilbudt af EPICUR University Alliance, fandt sted på Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)! Jeg deltog i Entrepreneur Summer School, som fokuserede på innovation og #bæredygtighed. I løbet af ugen beskæftigede vi os med innovative teknologipatenter lanceret af KIT Wirtschaftswissenschaften og BOKU Innovation & Entrepreneurship university. Vi arbejdede i teams og blev eksponeret for omfattende viden om bæredygtighed og #startup business mindset. Vi arbejdede også på et projekt, og til sidst præsenterede hvert team sin forretningsidé. Jeg føler mig virkelig beæret over at møde så kreative mennesker! Mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og forskellig oprindelse interagerede på den mest produktive og lovende måde. Jeg er sikker på, at disse mennesker kan tegne en strålende #bæredygtig fremtid! Alt det ovenstående kunne ikke lade sig gøre uden vores inspirerede mentorer og undervisere! Tak Allen, Nikos Theodosiou, Sarah, Nora Korp, Alexander!!!

Kaspar Albrecht

Forestil dig at møde fremmede mennesker i en ny by og samarbejde med dem om at udvikle og præsentere en levedygtig forretningsmodel inden for 5 dage – er det overhovedet muligt? Jeg kunne ikke sige nej til denne udfordrende mulighed og blev heldigvis udvalgt som en af 30 højt motiverede studerende fra 8 forskellige europæiske universiteter og forskellige studieretninger, der fik chancen for at opleve iværksætterånden på Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). Endnu en gang blev jeg positivt overrasket over, hvordan et interkulturelt og tværfagligt miljø af mennesker fremmer personlig kreativitet og sjov på arbejdet. Især som studerende på et forholdsvis lille studieprogram var det forfriskende at arbejde sammen med folk fra andre fagområder og introducere dem til det enorme potentiale i træ som en vedvarende ressource til en række forskellige anvendelser. Jeg er overbevist om, at universitetspartnerskaber som EPICUR University Alliance er en af de mest lovende måder at fremme vellykkede projekter blandt studerende og fagfolk fra forskellige ekspertiseområder, der sikrer en kollektiv måde at finde smarte løsninger til Europas vej til at nå sine #sustainabledevelopment-mål. Dette er det første LinkedIn-indlæg, jeg nogensinde har skrevet, da jeg føler behov for at takke alle de studerende og hele holdet af undervisere (Nora Korp, Michael AMBROS, Sarah I. Manthey, Orestis Terzidis, Nikos Theodosiou) for at gøre dette arrangement til sådan en succes. Hver enkelt persons entusiasme var virkelig motiverende, og jeg nød hver eneste samtale! En særlig tak til Alexander Tittel for den fantastiske organisation og Allen Mohammadi for en inspirerende diskussion om hans virksomhed PlasticFri® og banebrydende innovationer inden for papir- og emballageindustrien samt råd om, hvordan man bedst præsenterer videnskabelig forskning på en publikumsorienteret måde. Denne erfaring har uden tvivl forbedret mine færdigheder inden for teknologiimplementering, forretningsmodellering, beslutningstagning og præsentation. Men vigtigst af alt har jeg fået nye venner blandt mange inspirerende mennesker, som alle deler en passion for teknologi, bæredygtighed og græsk mad.