Το EPICUR στοχεύει στη δημιουργία αντίκτυπου για την κοινωνία μέσω της ενδυνάμωσης των περιφερειών, των πόλεων, της κοινωνίας και των πολιτών μέσω της σύνδεσης, της συνεργασίας και ενός συμβιωτικού συστήματος ανταλλαγών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και των οικοσυστημάτων.

Σύνδεση οικοσυστημάτων

Στόχος του EPICUR είναι να ενισχύσει και να συνδέσει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τους ενδιαφερόμενους φορείς τους, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και τα περιφερειακά δίκτυα. Ως μοναδική και πολύτιμη πηγή γνώσης και καινοτομίας, φέρνουμε σε επαφή φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, μέντορες, επενδυτές, ηγέτες και εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ενισχύουμε τη διαπολιτισμική πολυμορφία και τη συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων. Διαπλέκοντας τη διαπεριφερειακή συνεργασία με την επιχειρηματική σκέψη, αναπτύσσουμε ποικίλες δραστηριότητες που υποστηρίζουν δύο βασικές αποστολές των πανεπιστημίων: την καινοτομία και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία.

Επιτυγχάνουμε αυτή την αλληλεπίδραση, εν μέρει, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης δραστηριοτήτων και καθηκόντων στους τομείς της δια βίου μάθησης, της επιστήμης των πολιτών, της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν στο EPICUR την ευκαιρία να παρέχει αναβάθμιση και επανεκπαίδευση σε όλους όσοι την έχουν ανάγκη.

Ένα απέραντο τοπίο

Σύμφωνα με το όραμά μας να γίνουμε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, ισχυρά εδραιωμένο στις περιφέρειές του, αναπτύσσουμε επί του παρόντος μια πλατφόρμα που βοηθά τους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός των πανεπιστημίων του EPICUR να βρίσκουν τις σωστές επαφές και τις σχετικές πληροφορίες χωρίς προσπάθεια. Ο χάρτης EPICUR παρέχει δομημένα και προσανατολισμένα στο χρήστη δεδομένα και πληροφορίες για τα ακόλουθα πεδία:
δραστηριότητες, εκδηλώσεις και έργα με και για την κοινωνία που προσφέρονται από διάφορα πανεπιστημιακά δίκτυα από όλες τις περιφέρειές μας
προγράμματα, εκδηλώσεις και ιδρύματα υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Αυτό το εργαλείο θα είναι ανοικτό σε όλους και θα βοηθάει οποιονδήποτε να αναζητήσει επαφές για (δια)περιφερειακή συνεργασία.

Αν έχετε ιδέες για το πώς να συνεισφέρετε και να βελτιώσετε το EPICURmaps ή αν θέλετε να γίνετε μέρος του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο nora.korp@boku.ac.at.