Η δεύτερη έκδοση του ESA πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο
Από τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2023, η δεύτερη Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών (ESA23) θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του πανεπιστημίου των Άλπεων της Γκρενόμπλ και του πανεπιστημίου του Στρασβούργου σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο CY Cergy Paris. Μετά την πρώτη έκδοση, 89 συστάσεις πολιτικής προέκυψαν από τη συνέλευση αυτή και διαβιβάστηκαν στους ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων.

Η Συνέλευση #ESA23 είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική πρωτοβουλία που προέρχεται από φοιτητές και ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό διαφόρων συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων* για να συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης και να συμβάλουν στη δημοκρατική ανανέωσή της μέσω διαβουλεύσεων πολιτών από και για τους φοιτητές.

Φέτος, 230 φοιτητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες, που επιλέχθηκαν από 1.400 αιτήσεις, θα εκπονήσουν συστάσεις για 10 θέματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Ο στόχος είναι να επιστραφούν οι συστάσεις αυτές στους ευρωπαίους φορείς λήψης αποφάσεων κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης, προτού μεταδοθούν μέσω διαφόρων καναλιών. Το Unistra, που βρίσκεται στην κοινοβουλευτική πρωτεύουσα της ΕΕ και φυσικά έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό, είναι ένα από τα πανεπιστήμια που διοργανώνουν την εκδήλωση. Το Πανεπιστήμιο CY Cergy Paris συμβάλλει στέλνοντας φοιτητές δημοσιογράφους που θα καλύψουν τις 3 ημέρες.

Μεταξύ των 89 συστάσεων πολιτικής που εγκρίθηκαν από την πρώτη Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών είναι:

  • Δημιουργία πλατφόρμας για εκθέσεις ΕΚΕ εταιρειών με κατάταξη
  • Ίδρυση της EUCPRA, του οργανισμού επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προώθηση προγραμμάτων γεωργικής πρακτικής άσκησης

Ορισμένες συστάσεις που διατυπώθηκαν από τους μαθητές τον Μάρτιο του 2022 έχουν έκτοτε ολοκληρωθεί, όπως:

  • Η εφαρμογή της οδηγίας για την προσωρινή προστασία των εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία. Πραγματοποιήθηκε από μαθητές στο πάνελ που είναι αφιερωμένο στους κλιματικούς πρόσφυγες
  • Άμεση αναγνώριση της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας ως υποψήφιων κρατών για ένταξη στην ΕΕ

Φέτος, οι επιλεγμένοι φοιτητές θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα 10 θέματα για να διατυπώσουν συστάσεις για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ:

Πάνελ 1: Διαβουλετική ή αντιπροσωπευτική δημοκρατία; Πώς να μειωθεί το χάσμα μεταξύ πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής και να δημιουργηθεί μια πιο ενωμένη Ευρώπη;

Πάνελ 2: Μαθήματα από το παρελθόν; Πώς θα μπορούσε η γαλλογερμανική ιστορία της συμφιλίωσης να χρησιμεύσει ως πρότυπο για την υπέρβαση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ενότητας;

Πάνελ 3: Πώς να διασφαλιστεί η δίκαιη και βιώσιμη πρόσβαση στην ενέργεια στην Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα;

Πάνελ 4: Από το αγρόκτημα στο πιρούνι. Πώς μπορούν τα τοπικά κανάλια διανομής τροφίμων να συμβάλουν σε ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων;

Πίνακας 5 : Φροντίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Ποια πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ψυχική υγεία;

Πάνελ 6: Πώς να διασφαλιστεί μια δίκαιη και βιώσιμη ψηφιακή μετάβαση σε ένα πλαίσιο εκρηκτικής ζήτησης και έλλειψης πρώτων υλών;

Πάνελ 7: Είναι σε θέση η ΕΕ να αναπτύξει μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και μια αυτόνομη αμυντική πολιτική που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της;

Πάνελ 8: Οι πόλεις του μέλλοντος. Πώς θα μπορούσαν οι βιώσιμες πόλεις να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή αυτονομία και την ευημερία των ανθρώπων;

Πάνελ 9: Αριστεία έναντι ενσωμάτωσης; Πώς μπορούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να συμβάλουν στην παροχή πρόσβασης σε δεξιότητες και γνώσεις χωρίς αποκλεισμούς;

Πάνελ 10: Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων – Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων στην Ευρώπη;