Η βασική φιλοδοξία της συμμαχίας EPICUR είναι να μετασχηματίσει τις πρακτικές και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και μεταφοράς σε όλα τα πανεπιστήμια μέλη της, προκειμένου να αναπτύξει πρωτότυπες λύσεις αιχμής και να εκπαιδεύσει νέες γενιές Ευρωπαίων δημιουργών αλλαγών, ικανών να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή κοινωνία σε μετάβαση και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των τρομακτικών προκλήσεων.

Η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια εποχή ριζικής μετάβασης. Επτά δεκαετίες μετά την έναρξη του σχεδίου ολοκλήρωσής της, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πιο σύνθετες προκλήσεις από ποτέ, από την κλιματική αλλαγή, μια παγκόσμια πανδημία, τη γήρανση του πληθυσμού και τους ψηφιακούς μετασχηματισμούς έως τις τρομακτικές γεωπολιτικές εντάσεις. Τα πανεπιστήμιά της έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο αυτό και πρέπει να υποβληθούν σε εκτεταμένους μετασχηματισμούς για να ανταποκριθούν στις ανανεωμένες κοινωνικές ανάγκες και να ενισχύσουν τη συμβολή τους στο δημόσιο καλό. Αυτό απαιτεί πρωτοφανείς προσπάθειες και δημιουργικότητα εντός των ακαδημαϊκών μας κοινοτήτων.

Η ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή συμμαχία EPICUR βρίσκεται σε μοναδική θέση για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Το EPICUR συγκεντρώνει τις ιδιαίτερες και συμπληρωματικές δυνάμεις των 9 πανεπιστημίων μελών του, καθώς και την εμπειρία και το δημιουργικό δυναμικό των περιφερειών τους. Οι ομάδες του που δημιουργούν γνώσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εργαστούν σε ορισμένες από τις πιο απαιτητικές παγκόσμιες προκλήσεις των ημερών μας, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών τομέων προτεραιότητας του EPICUR: Αειφόρος μετασχηματισμός, Ευρωπαϊκές αξίες, Παγκόσμια υγεία και Μελλοντική νοημοσύνη. Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις και ισχυρούς δεσμούς με τα περιφερειακά ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά οικοσυστήματα. Συνεπώς, το EPICUR πρέπει να δημιουργήσει ένα πολυκεντρικό δίκτυο περιφερειακών κόμβων γνώσης που θα ενδυναμώνουν αμοιβαία το μέλλον και θα είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων.

Το EPICUR έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την ίδρυσή του το 2019. Η συμμαχία έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός κοινού χώρου κατάρτισης και έρευνας μεταξύ των πανεπιστημίων της. Το EPICUR έχει ήδη δημιουργήσει μια εκτεταμένη υποδομή συνεργασίας και έχει αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης και λειτουργίας νέων μαθησιακών διαδρομών και μορφών. Αυτές οι εξελίξεις ζωντανεύουν στο Διαπανεπιστημιακό Campus EPICUR και στην έννοια της κινητικότητας του EPICUR, παρέχοντας έναν μοναδικό χώρο για μάθηση, διδασκαλία και έρευνα. Η πρότυπη γλωσσική πολιτική του EPICUR έχει επίσης πρωτοστατήσει στη μετατροπή της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης σε πλεονέκτημα, καλλιεργώντας διαπολιτισμικές δεξιότητες, ενισχύοντας τη συμμετοχικότητα των ακαδημαϊκών μας προγραμμάτων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δι- ή πολύγλωσσων πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.

Βασιζόμενη σε αυτά τα στέρεα θεμέλια, η συμμαχία ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της EPICUR. Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, το EPICUR θα προσπαθήσει να προωθήσει και να αναπτύξει όλο και στενότερες συνεργασίες μεταξύ των ακαδημαϊκών, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού του με στόχο να γίνει μια ολοκληρωμένη ομοσπονδία πανεπιστημίων που θα προσφέρει μια ευρωπαϊκή εμπειρία μάθησης και ακαδημαϊκής κατάρτισης σε όλους. Μια τέτοια φιλοδοξία απαιτεί τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από κοινές υπηρεσίες, ολοκληρωμένες προσφορές κατάρτισης και κοινές υποδομές. Συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη μιας ακμάζουσας κοινότητα που φέρνει κοντά τους καθηγητές, τους φοιτητές και το προσωπικό μας πέρα από εθνικά, γλωσσικά και επιστημονικά σύνορα γύρω από τις ευρωπαϊκές αξίες και την κοινή αίσθηση του ανήκειν.