What is a European University?

Από τότε που δημιουργήθηκαν τα πανεπιστήμια, είχαν την παράδοση να συνεργάζονται μεταξύ τους.
Όμως, τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αποφάσισε να προωθήσει αυτό το είδος συνεργασίας σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Επέλεξε 17 πρωτοπόρες συμμαχίες – αποτελούμενες από 114 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – που θα αποτελέσουν τα μελλοντικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως εξής:
“Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες που θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, η Επιτροπή δοκιμάζει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι συμμαχίες θα:

 • περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο σε όλη την Ευρώπη
 • να βασίζεται σε μια συνδιαμορφωμένη μακροπρόθεσμη στρατηγική με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες
 • να προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τον φοιτητή, τα οποία θα υλοποιούνται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις, όπου οι διαφορετικοί φοιτητές θα μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα και να βιώσουν την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών
 • υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις, σύμφωνα με την οποία φοιτητές, ακαδημαϊκοί και εξωτερικοί εταίροι μπορούν να συνεργαστούν σε διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.”

Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν ως στόχο να “συγκεντρώσουν μια νέα γενιά δημιουργικών Ευρωπαίων, ικανών να συνεργάζονται πέρα από γλώσσες, σύνορα και επιστημονικά πεδία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και των ελλείψεων δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη”.
Αυτές οι συμμαχίες είναι βαθιά ριζωμένες στις ευρωπαϊκές αξίες και η καινοτόμος πτυχή της ίδρυσής τους είναι ότι συνδιαμορφώνονται από τους φοιτητές και το προσωπικό. Πράγματι, το έργο αυτό θεωρήθηκε ως ένα έργο με έντονο μαθητοκεντρικό χαρακτήρα.
Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα δοκιμάσουν νέες μορφές και νέους τρόπους να βιώσουν την πανεπιστημιακή ζωή. Ελπίζουμε ότι θα θεωρηθούν ως πρότυπα για τη μεταμόρφωση του ευρωπαϊκού τοπίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η συμμαχία EPICUR είναι βαθιά ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εμπιστοσύνη της και την ευκαιρία που μας έδωσε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα πανεπιστήμιά μας.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάντε κλικ εδώ.

Who is addressed by EPICUR?

Αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και απευθυνόμαστε εντός και πέραν της συμμαχίας μας και των πανεπιστημίων.

Η συμμαχία μας βασίζεται σε μια προσέγγιση προσωπικού και φοιτητών. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητές μας είναι προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των φοιτητών μας (Bachelor, Masters, PhD) και του προσωπικού μας (ερευνητές, ακαδημαϊκοί, διοικητικοί). Το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους μαθητές και τα μέλη του προσωπικού μας στη διαδικασία δημιουργίας της συμμαχίας και στην υλοποίησή της.

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο, το EPICUR φιλοδοξεί να συνδεθεί με τους μεγάλους φορείς των διαφόρων περιοχών του και να ενοποιήσει τις Περιφέρειές του. Οι περιοχές αποτελούν μέρος του DNA μας. Ως εκ τούτου, το EPICUR θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειές μας σε θέματα όπως η κοινωνία, η οικονομία κ.λπ., χέρι-χέρι με τους εταίρους του χάρη σε νέες συνεργασίες.

Who are the EPICUR partners?

Η συμμαχία EPICUR αποτελείται από 9 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου – Γαλλία
 • Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz, Πόζναν – Πολωνία
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα
 • Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Επιστημών της Ζωής, Βιέννη – Αυστρία
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης – Γερμανία
 • Πανεπιστήμιο Haute-Alsace – Γαλλία
 • Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ – Γερμανία
 • Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ – Ολλανδία
 • Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας – Δανία

Τα πανεπιστήμια-εταίροι μας ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές που ξεδιπλώνουν 4 κύριες πολιτιστικές περιοχές της Ευρώπης:

 • Λατινικά (Γαλλία)
 • Μεσόγειος (Γαλλία, Ελλάδα)
 • Σλαβικά (Πολωνία, Ανατολική Ευρώπη)
 • Αγγλοσαξονική (Αυστρία, Γερμανία, Κάτω Χώρες)

Είναι επίσης μέρος πολλαπλών περιφερειακών δικτύων:

 • EUCOR – το δίκτυο του Άνω Ρήνου
 • ICA Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CASEE)
 • BSUN – το Δίκτυο Πανεπιστημίων της Μαύρης Θάλασσας
 • BUP – Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Βαλτικής

Η ποικιλομορφία κάθε πανεπιστημιακού υπόβαθρου μας επιτρέπει να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις για τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας.Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τα προφίλ των πανεπιστημιακών εταίρων μας.
Για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο της συμμαχίας, δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη μέσω συνδεδεμένων εταίρων. Αυτοί οι συνεργαζόμενοι εταίροι ή οργανισμοί θα συμβάλουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων που επεξεργάζεται η Συμμαχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του EPICUR είναι οργανισμοί που:
– συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων
– και/ή υποστήριξη της διάδοσης και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της συμμαχίας EPICUR.

What is the relation between EUCOR and EPICUR?

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω(Ποιοι είναι οι εταίροι του EPICUR;), η EUCOR είναι ένα από τα περιφερειακά δίκτυα του EPICUR.Η EUCOR και το EPICUR έχουν 4 κοινά πανεπιστήμια-εταίρους:

 • Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs, Freiburg, Γερμανία
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης, Καρλσρούη, Γερμανία
 • Université de Haute-Alsace, Colmar-Mulhouse, Γαλλία
 • Université de Strasbourg, Γαλλία

Ωστόσο, έχουν διαφορετικά οράματα και στόχους. Το EUCOR στοχεύει να παραμείνει ένα δίκτυο, ενώ το EPICUR ηγείται μιας διαδικασίας ένταξης και ενσωμάτωσης μεταξύ των πανεπιστημίων του.
Η EUCOR εστιάζει σαφώς στην περιοχή του Άνω Ρήνου και στην ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου. Ορίζει τον στόχο της ως εξής: “να δημιουργήσει έναν επιστημονικό χώρο με σαφώς καθορισμένο προφίλ, χωρίς τείχη ή σύνορα και με διεθνή εμβέλεια. Οι κοινές δομές, η κοινή διακυβέρνηση και η κοινή στρατηγική για την έρευνα και την κατάρτιση αποτελούν τα θεμέλια της στενής συνεργασίας”.
Το EPICUR εργάζεται σε πολύ ευρύτερο πεδίο χάρη στις ποικίλες περιοχές του. Επιπλέον, η EUCOR και η EPICUR δεν έχουν την ίδια στρατηγική. Στόχος του EPICUR είναι να αναδείξει τη σημασία της κινητικότητας και της πολυγλωσσίας, αλλά και της διαπολιτισμικότητας και της καινοτόμου σκέψης.