2ο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών
Το 2ο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Η Ισπανία, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), επιδεικνύει τη φιλοδοξία της υπέρ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και το EPICUR αποτελεί μέρος αυτής της δέσμευσης σε αυτούς τους μεγάλους στρατηγικούς προσανατολισμούς. Μια αναδρομή στην εκδήλωση με τον Jean-Marc Planeix, Στρατηγικό Διευθυντή του EPICUR.

Ποια θέματα συζητήθηκαν στη Βαρκελώνη;

Μια ημέρα πριν από την εκδήλωση, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, έστειλε ένα σαφές μήνυμα και κατέστησε τον στόχο ενός ευρωπαϊκού διπλώματος μέχρι το 2024 μία από τις προτεραιότητές της στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα συζητήθηκε ευρέως στο Φόρουμ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών στη Βαρκελώνη.
Το μέλλον των συμμαχιών από την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη. Η άλλη πολύ σημαντική ανακοίνωση από την Επιτροπή έγινε από τη Sophia Eriksson, Διευθύντρια για τη Νεολαία, την Εκπαίδευση και το Erasmus+: μεταξύ τώρα και του 2027, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο για τον καθορισμό βιώσιμων ρυθμίσεων χρηματοδότησης για τις συμμαχίες, ως μέρος της επόμενης εντολής του Erasmus+.

Ποια είναι τα γενικά σχόλιά σας για την εκδήλωση;

Ήταν μια πολύ παραγωγική εκδήλωση. Αντιμετωπίστηκαν τα επίμαχα σημεία και υπήρξαν πολλές μαρτυρίες για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αισθανθήκαμε την προθυμία όλων να προχωρήσουν μπροστά και κυρίως την προθυμία να ανταποκριθούν στο αίτημα της Επιτροπής να περάσουν από τη λειτουργία του έργου σε μια φάση θεσμικού μετασχηματισμού. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν καταλύτες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να δρομολογήσουν δράσεις μετασχηματισμού και καινοτομίας εντός των ιδρυμάτων τους.


“Δώστε τη δυνατότητα στους ευρωπαίους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία που έχουν εκπονηθεί σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια”.


Jean-Marc Planeix

Ποιες είναι οι κατευθύνσεις και τα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν;

Το πρώτο θέμα που θα αναπτυχθεί είναι αυτό που ανέφερε η Sophia Eriksson: ο αρχικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωπαίους φοιτητές να αποκτήσουν πτυχία που προετοιμάζονται σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Υπάρχουν δύο σημαντικά βήματα προς τα εμπρός: οι μικροπιστώσεις και το ευρωπαϊκό δίπλωμα. Η παρουσίαση του επικεφαλής του προγράμματος FOCI έτυχε ιδιαίτερα καλής υποδοχής.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η εναρμόνιση της διαπίστευσης μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών και η επείγουσα ανάγκη σύγκλισης των εθνικών κανονισμών για την αναγνώριση των διπλωμάτων. Και έπειτα υπάρχει η πρόκληση της προώθησης του ρόλου των ευρωπαϊκών συμμαχιών σε διεθνή κλίμακα. Το άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι η αναγνώριση της ποικιλομορφίας των συμμαχιών από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Τέλος, οι εκπρόσωποι των συμμαχιών τόνισαν για άλλη μια φορά τη στενή σχέση μεταξύ κατάρτισης και έρευνας. Το θέμα αυτό θεωρείται προτεραιότητα από την Επιτροπή στους προβληματισμούς της σχετικά με το μέλλον των συμμαχιών.