Ποιοι είμαστε;

Ο δικτυακός τόπος EPICUR δημοσιεύεται από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, συντονιστή της Συμμαχίας.

Διευθυντής της έκδοσης:

Guillaume Arlen, επικεφαλής επικοινωνίας της συμμαχίας EPICUR.

Εκδότης: Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου για λογαριασμό της Συμμαχίας EPICUR

Ταχυδρομική διεύθυνση: 4 rue Blaise Pascal – F 67082 STRASBOURG – FRANCE

Φιλοξενία: Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου / Τμήμα Πληροφορικής

Ταχυδρομική διεύθυνση: 4 rue Blaise Pascal – F 67082 STRASBOURG – FRANCE

Στόχος της ιστοσελίδας μας

Στόχος του ιστοτόπου της συμμαχίας EPICUR είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους χρήστες του Διαδικτύου, είτε πρόκειται για μαθητές λυκείου ή κολεγίου, είτε για καθηγητές, ερευνητές, προσωπικό, επιχειρήσεις, δημοσιογράφους ή επιχειρηματίες.

Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου – Ευθύνη

Παρά τη φροντίδα που καταβάλλεται για τη συλλογή των πληροφοριών και την παραγωγή του δικτυακού τόπου με τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνικών, ενδέχεται να παραμείνουν ή να εισαχθούν στον παρόντα δικτυακό τόπο λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες, περικοπές ή προσθήκες που δεν ελέγχονται από εμάς. Επιπλέον, όπως συμβαίνει με κάθε δημοσίευση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να παρωχηθούν. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι μη δεσμευτικές.
Σε κάθε περίπτωση και ενόψει των ανωτέρω, ο χρήστης του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών που περιέχει αναγνωρίζει ότι τον χρησιμοποιεί με αποκλειστική του ευθύνη. Κατά συνέπεια, η συμμαχία EPICUR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει εν όλω ή εν μέρει από τη χρήση των πληροφοριών του δικτυακού τόπου.
Επιπλέον, η Συμμαχία EPICUR δεν ευθύνεται για τη φύση ή το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που παραπέμπουν στις σελίδες του δικτυακού τόπου, ιδίως εκείνων για τους οποίους υπάρχει απευθείας σύνδεση με τους πόρους που παρέχονται από τους επιλεγμένους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της UNISTRA για λογαριασμό της Συμμαχίας EPICUR.
Οποιαδήποτε εξαγωγή, με μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά, του συνόλου ή ενός ποιοτικά ή ποσοτικά σημαντικού μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε άλλο μέσο, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση, με τη διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ενός ποιοτικά ή ποσοτικά σημαντικού μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ανεξαρτήτως της μορφής του, είναι παράνομη.

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στον ιστότοπο είναι μη προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτονται. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συλλεχθεί στον ιστότοπό μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν κοινοποιείται σε άλλους οργανισμούς για εμπορικούς σκοπούς.