ESA24 Οι αιτήσεις είναι τώρα ανοιχτές
Οι αιτήσεις για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Συνέλευση 2024 είναι πλέον ανοικτές. Εγγραφείτε τώρα!

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών;

Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών (ESA) είναι ένα έργο βάσης που συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 220 φοιτητές από τις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUAs) για να συζητήσουν τρέχοντα ζητήματα, να συντάξουν συστάσεις πολιτικής για το μέλλον της Ευρώπης και να τις υποστηρίξουν στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Ένα από τα εμβληματικά έργα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πανεπιστημίων (ΕΚΠ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ESA σχεδιάζεται και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από μια διευθύνουσα επιτροπή που αποτελείται από φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Από το συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης…

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (CoFoE) που εγκαινιάστηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ημέρα της Ευρώπης 2021, στο Στρασβούργο. Η CoFoE προοριζόταν για τους πολίτες και τις οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη για να εκφράσουν συστάσεις σχετικά με το μέλλον της Ένωσης. Οι συμμετέχοντες της ΕΕΑ συζήτησαν και κατέθεσαν 89 προτάσεις πολιτικής, οι οποίες υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα της CoFoE και συζητήθηκαν με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η δεύτερη έκδοση (#ESA23) πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2023, με 230 φοιτητές από 44 ΕΕΑ να συντάσσουν 75 συστάσεις πολιτικής για 10 θέματα σχετικά με τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ(https://eucinitiative.wordpress.com/esa23-the-second-edition-of-the-european-student-assembly/).

…Στο #ESA24

Το EUC συγχρηματοδοτείται πλέον από το πρόγραμμα Erasmus+ EUC VOICES. Η κύρια εστίαση αυτού του έργου είναι η ενεργός ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η οποία υλοποιείται μέσω 3 κύριων δραστηριοτήτων: Πρεσβευτές και το δίκτυο αποφοίτων του EUC. Ξεκινά την τρίτη έκδοση (#ESA24) που θα φέρει κοντά μια νέα γενιά φοιτητών EUAs. Στο επίκεντρο της φετινής έκδοσης βρίσκονται οι ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024, με συζητήσεις και τη σύνταξη πολιτικών συστάσεων για 11 θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της Ευρώπης και είναι σημαντικά για τους φοιτητές. Αυτό το πολύμηνο έργο θα κορυφωθεί με μια συμβουλευτική συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο από τις 10 έως τις 12 Απριλίου 2024. Τις επόμενες εβδομάδες θα διοργανωθούν εκδηλώσεις διάδοσης.

Θέματα Bebating

  • Πάνελ 1 – Έτος ευρωπαϊκών εκλογών. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η έλλειψη (και η έλλειψη) πληροφόρησης και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στις επερχόμενες εκλογές;
  • Πίνακας 2 – Το πιο πράσινο είναι καλύτερο. Πώς μπορεί η ΕΕ να καθιερώσει μια υπεύθυνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής;
  • Πάνελ 3 – Συνοχή μέσω δημοσιονομικών πολιτικών. Πώς μπορεί η δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ να συμβάλει στην ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών της;
  • Πάνελ 4 – Αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην ΕΕ. Ποια στρατηγική θα πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ για να εγγυηθεί την αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης;
  • Πάνελ 5 – Η ΕΕ στον κόσμο. Πώς μπορεί η ΕΕ να γίνει πιο υπεύθυνος παράγοντας στην παγκοσμιοποίηση μέσω της ηγεσίας της;
  • Πάνελ 6 – Νόμος της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ΤΝ και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της;
  • Πάνελ 7 – Ευρωπαϊκή κληρονομιά. Πώς μπορεί η ΕΕ να συντονίσει αποτελεσματικά με τα θεσμικά όργανα την προώθηση της κληρονομιάς της και να διασφαλίσει την πρόσβαση στον πολιτισμό για όλους;
  • Πάνελ 8 – Θεραπεία του μέλλοντος. Ποια προσέγγιση θα πρέπει να υιοθετήσει η ΕΕ όσον αφορά την υγεία και ειδικότερα την πρόοδο της βιοϊατρικής;
  • Πίνακας 9 – Μια θέση για όλους. Πώς μπορούν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποτελέσουν χώρο ευκαιριών για όλους;
  • Πάνελ 10 – Η ΕΕ του αύριο. Πώς μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει μια ασφαλή και καλά καθοδηγούμενη διεύρυνση τα επόμενα χρόνια;
  • Πάνελ 11 – Αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού. Πώς να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη ΕΕ απέναντι στην άνοδο του ευρωσκεπτικισμού;

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ;

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 (UTC+1) έως τις 5 Νοεμβρίου 2023 στις 23:59 (UTC+1) στον δικτυακό τόπο του EUC: https://eucinitiative.wordpress.com/esa24-application/.