Πρόγραμμα χρηματοδότησης EPICUR SEED 2024 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Η βασική φιλοδοξία της συμμαχίας EPICUR είναι να μετασχηματίσει τις πρακτικές και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και μεταφοράς σε όλα τα πανεπιστήμια μέλη της, προκειμένου να αναπτύξει πρωτότυπες λύσεις αιχμής και να εκπαιδεύσει νέες γενιές Ευρωπαίων δημιουργών αλλαγών, ικανών να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή κοινωνία σε μετάβαση και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των τρομακτικών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της επιδίωξης, μέσω μιας σταδιακής προσέγγισης, βαθύτερης ερευνητικής συνεργασίας και μελλοντικής κοινής διδασκαλίας μεταξύ των μελών του EPICUR, το σύστημα χρηματοδότησης της σποράς του EPICUR έχει σχεδιαστεί ως μέσο για την τόνωση των συνεργειών μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, προσφέροντας έναν μηχανισμό οικονομικής στήριξης για την υποστήριξη της δημιουργίας υποσχόμενων σχεδίων ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων εταίρων του EPICUR.

Η δημιουργία ενός κοινού συστήματος θεωρείται από τους εταίρους της συμμαχίας ως στρατηγική επένδυση. Ξεκινά μια συντονισμένη προσπάθεια συνεργασίας για την τόνωση των ερευνητικών συμπράξεων και την εξασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής κατανομής των πόρων από ό,τι αν κάθε πανεπιστήμιο δημιουργούσε ανεξάρτητα κίνητρα για συνεργασία στο πλαίσιο του EPICUR.

Η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα χρηματοδότησης σπόρων ξεκίνησε ως πιλοτική δράση για το 2024 από τους εννέα εταίρους της Συμμαχίας EPICUR.

Πεδίο εφαρμογής

  • Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση της σποράς προσκαλεί ερευνητές που ανήκουν σε ένα από τα ιδρύματα-εταίρους του EPICUR να υποβάλουν προτάσεις για μονοετείς κοινές επιχορηγήσεις ερευνητικών έργων με συναδέλφους τους από πανεπιστήμια του EPICUR.
  • Η χρηματοδότηση της σποράς αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ιδεών για ερευνητική συνεργασία, την απόδειξη της έννοιας και την προώθηση κοινών ερευνητικών έργων συνεργασίας.
  • Οι προτάσεις μπορούν να επικεντρωθούν στην έρευνα σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, ωστόσο ενθαρρύνονται ιδιαίτερα τα έργα που αφορούν τη στρατηγική EPICUR που περιγράφεται στη δήλωση αποστολής της Συμμαχίας.

Χρηματοδότηση και μέγιστο ποσό επιχορήγησης

  • Τα έργα μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν χρηματοδότηση έως 150.000 ΕΥΡΩ κατ’ ανώτατο όριο.
  • Οι αιτούντες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μόνο από το δικό τους πανεπιστήμιο.
  • Πιθανοί συμμετέχοντες από τα πανεπιστήμια-εταίρους που δεν προσφέρουν χρηματοδότηση εκκίνησης το 2024 μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε έργα, αλλά με δικό τους κόστος.

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

Δημοσίευση της πρόσκλησηςΠροθεσμία υποβολήςΑξιολόγησηΠληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησηςΑναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
8 Ιουλίου 202430 Σεπτεμβρίου 2024 – 23:59 CETΟκτώβριος 2024μέσα Νοεμβρίου 2024Δεκέμβριος 2024

Έγγραφα πρόσκλησης

Επαφές

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αρχική χρηματοδότηση του 2024, οι αιτούντες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση epicur_seedfunding@epicur.edu.eu.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους όρους συμμετοχής ενός από τους εταίρους του EPICUR στην πρόσκληση για χρηματοδότηση αρχικών πόρων 2024, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τα τοπικά σημεία επαφής του EPICUR που αναφέρονται στα έγγραφα της πρόσκλησης.