Το Tandem είναι μια μέθοδος εκμάθησης γλωσσών που επιτρέπει σε δύο άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα να επικοινωνούν και να μαθαίνουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου.

Η μέθοδος αυτή, η οποία είναι δωρεάν, βασίζεται σε δύο γενικές αρχές: την ανεξάρτητη μάθηση και την αμοιβαιότητα. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τη δική του και του γλωσσικού του εταίρου για τη διαδικασία μάθησης. Και οι δύο καθορίζουν τις απαιτήσεις τους, θέτουν τους στόχους τους και αποφασίζουν για τη μεθοδολογία εργασίας τους, ενώ συνεισφέρουν την τεχνογνωσία και τη γλωσσική τους εμπειρία στη μητρική τους γλώσσα.

Αυτός ο διαδραστικός χάρτης παρουσιάζει τα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών tandem σε κάθε πανεπιστήμιο EPICUR.

> > > > > > > >

Στις 14 Ιανουαρίου 2021, το NovaTris, το Κέντρο για τις διασυνοριακές δεξιότητες του Université de Haute-Alsace (ANR-11-IDFI-0005), παρουσίασε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνάς του σχετικά με τα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών tandem στο πλαίσιο της συμμαχίας EPICUR στους εμπειρογνώμονες του Πακέτου Εργασίας 2 “Fostering Multilinguism & Inclusive Governance”.

Αυτή η έρευνα που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2020 σε όλα τα 8 πανεπιστήμια του EPICUR αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων NovaTris για την ανάπτυξη της διδασκαλίας tandem στο πλαίσιο του EPICUR. Το φθινόπωρο του 2021, η NovaTris θα οργανώσει εκπαίδευση εκπαιδευτών για εργαστήρια διδασκαλίας tandem για τα 8 πανεπιστήμια της συμμαχίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα επιτρέψουν στη NovaTris να σχεδιάσει εργαστήρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων tandem που έχουν εντοπιστεί.