Συνέδριο “Μετασχηματισμός προς μια βιώσιμη κοινωνία – προκλήσεις και λύσεις” στο KIT
Το συνέδριο "Μετασχηματισμός προς μια βιώσιμη κοινωνία - προκλήσεις και λύσεις" θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου 2023, στο KIT Karlsruhe, Γερμανία.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει επιστήμονες και ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της οικονομίας και της πολιτικής που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Επιστήμης του KIT 2023. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, τον τόπο διεξαγωγής και άλλες λεπτομέρειες
εδώ
.


Εγγραφή για το συνέδριο
είναι δυνατή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το συνέδριο οργανώνεται σε 5 συνεδρίες ολομέλειας και 4 ομάδες παράλληλων συνεδριών.

Τα θέματα των συνεδριάσεων ολομέλειας είναι:

 • Διακυβέρνηση και οικονομία
 • Καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες
 • Λύσεις με βάση τη φύση
 • Λύσεις και ανθεκτικότητα
 • Μετασχηματισμός προς μια βιώσιμη κοινωνία

Τα θέματα για τις 4 ομάδες παράλληλων συνεδριών είναι:

 • Αλλαγή συμπεριφοράς
 • Βιοποικιλότητα
 • Κυκλική οικονομία
 • Επικοινωνία και αφηγήσεις
 • Ενεργειακή οικονομία, μελλοντικές επιχειρηματικές υποθέσεις
 • Ενέργεια, πρώτες ύλες, αποθήκευση
 • Μελλοντικές λύσεις κινητικότητας
 • Υγεία και ευημερία
 • Διεθνής εμπορία ενέργειας
 • Ανθεκτικότητα και κοινωνική διάσταση
 • Αστικός μετασχηματισμός
 • Νερό