Έγγραφα EDI

Έγγραφα EDI

Η ισότητα, η ποικιλομορφία και η ένταξη (EDI) αποτελούν το κλειδί για μια δίκαιη, υγιή και ενωμένη κοινωνία.
Έγγραφα πολιτικής

Έγγραφα πολιτικής

Η γλώσσα είναι το κλειδί σε όλες τις βασικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων: είναι το μέσο για να προσφέρουμε τη διδασκαλία μας, την έρευνα, να επιτρέψουμε την καινοτομία και να αλληλεπιδράσουμε…
Παραδοτέα

Παραδοτέα

Εμπνευσμένο από τις φιλοδοξίες που ορίζονται στην επιστολή αποστολής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία.
Οδηγός βέλτιστης πρακτικής

Οδηγός βέλτιστης πρακτικής

Ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των Φιλελευθέρων Τεχνών και Επιστημών στα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, που σας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία EPICUR