Περιφέρειες & πόλεις

Περιφέρειες & πόλεις

Το EPICUR στοχεύει στη δημιουργία αντίκτυπου για την κοινωνία μέσω της ενδυνάμωσης των περιφερειών, των πόλεων, της κοινωνίας και των πολιτών μέσω της σύνδεσης, της συνεργασίας και ενός συμβιωτικού συστήματος…
Συνδεδεμένοι εταίροι

Συνδεδεμένοι εταίροι

Προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ο αντίκτυπος της συμμαχίας, το EPICUR δημιουργεί δεσμούς με το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη μέσω συνδεδεμένων εταίρων.
Τοπικοί ενδιαφερόμενοι

Τοπικοί ενδιαφερόμενοι

Για να απαντήσει σε καίρια κοινωνικά ερωτήματα, το EPICUR αναπτύσσει ισχυρές συνεργασίες μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς του.
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

Το EPICUR διεξήγαγε την άνοιξη του 2021 μια έρευνα σε επίπεδο συμμαχίας για να κατανοήσει τα κίνητρα των φοιτητών του να μάθουν μια νέα γλώσσα.