Ε&Κ στις συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων – cross-alliances forum 2023
Ας γιορτάσουμε τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων και εν εξελίξει έργων Ε&Κ στο πλαίσιο των συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν σε βέλτιστες πρακτικές και πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις μετασχηματιστικές ενότητες. Τα θέματα της συζήτησης θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας κοινής ατζέντας Ε&Κ και ενός σχεδίου δράσης, την επιτυχή κοινή χρήση πόρων και υποδομών, τη διερεύνηση κοινών δομών, την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου εντός των συμμαχιών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τον μη ακαδημαϊκό τομέα. Επιπλέον, θα υπάρξουν εστιασμένοι διάλογοι σχετικά με την ενσωμάτωση των πρακτικών της Ανοικτής Επιστήμης και τον τρόπο με τον οποίο οι Συμμαχίες έχουν εμπλέξει αποτελεσματικά τους πολίτες και την κοινωνία στις δραστηριότητές τους.

Ειδικότερα, η εκδήλωση θα διευκολύνει τους διαλόγους μεταξύ συμμαχιών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, διερευνώντας διαφορετικά μοντέλα και διαδρομές προς την αριστεία στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα Ε&Κ. Βασικά θέματα Ε&Κ, όπως η ερευνητική δεοντολογία και ακεραιότητα, η βιωσιμότητα, η κοινωνική ευθύνη και οι καινοτόμες εφαρμογές της γνώσης, θα έχουν κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις αυτές.

Η ατζέντα του φόρουμ θα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες συνεδρίες ολομέλειας, μια σειρά από στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια και παρουσιάσεις αφισών, που θα συμπληρωθούν από κεντρικές ομιλίες και παρουσιάσεις ολομέλειας από διακεκριμένους Ευρωπαίους ιθύνοντες και ακαδημαϊκούς φορείς. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, οι συνεδρίες ολομέλειας θα είναι επίσης διαθέσιμες στο διαδίκτυο.


Πότε: 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2023
Πού: Av. Jeanne 44, 1050 Ixelles
Μορφή: με υβριδική επιλογή για τις συνεδρίες ολομέλειας

Τι θα συζητήσουμε:

  • Τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των έργων Ε&Κ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών
  • Η αριστεία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Ε&Κ
  • Βασικά θέματα Ε&Κ

Σε ποιους απευθύνεται: εκπρόσωποι των συμμαχιών FOREU1 και FOREU2, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ