Σύνοδος Κορυφής Θεσσαλονίκης 2023
Ελάτε μαζί μας, στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, στην 4η Σύνοδο Κορυφής για την Αειφορία στη Θεσσαλονίκη 2023 -με θέμα "Αστική Αειφορία".

Η “Thessaloniki Sustainability Summit 2023” έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή επιστήμονες, τοπικές αρχές, πολιτικούς, επιχειρηματίες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να συζητήσουν ένα θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, την αστική βιωσιμότητα.

Το θέμα της συνόδου κορυφής “Αστική βιωσιμότητα” είναι σύμφωνο με την Ατζέντα 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ του ΟΗΕ), και πιο συγκεκριμένα με τον ΣΒΑ 11 “Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες”, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η “Thessaloniki Sustainability Summit 2023” θα περιλαμβάνει μια σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης που θα εστιάζουν σε θέματα ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή επιστημόνων, κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων ενδιαφερομένων από διάφορες χώρες υπόσχεται πάνελ υψηλού επιπέδου που αναμένεται να οδηγήσουν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και αποτελέσματα.

Η σύνοδος κορυφής περιλαμβάνει κοινή συνεδρία με το αντίστοιχο θερινό σχολείο HEPTA (HEPTA: Helmholtz European Partnership for Technological Advancement) που διοργανώνεται από κοινού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης.

Η “Thessaloniki Sustainability Summit 2023” διοργανώνεται από το UN SDSN Black Sea υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χορηγοί είναι η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η Elpedison S.A. και υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το TSS 2023 θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω του zoom (ο σύνδεσμος περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη).

Ημερήσια διάταξη: http://sdsn-blacksea.auth.gr/wp-content/uploads/2023/08/TSS2023-Agenda_v5.pdf

Γνωρίστε τους ομιλητές: http://sdsn-blacksea.auth.gr/wp-content/uploads/2023/08/TSS2023-Meet-the-Speakers.pdf