Ετήσιο Φόρουμ EPICUR, 4η έκδοση – Πανεπιστήμιο Haute Alsace. 11 and 12 June 2024
Φέτος, το Φόρουμ EPICUR ανοίγει τις πόρτες του στην κοινότητα των πανεπιστημίων μας. Το προσωπικό των πανεπιστημίων του EPICUR θα είναι ευπρόσδεκτο, ιδίως καθηγητές, παιδαγωγοί μηχανικοί και εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι συνδεδεμένοι εταίροι, οι περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς και τα μέλη άλλων συμμαχιών καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στο φόρουμ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προεγγραφούν στο ίδρυμά τους για να λάβουν επίσημη πρόσκληση.