Φοιτητής

Φοιτητής

Είσαι μαθητής του EPICUR! Με τις σπουδές σας σε ένα από τα 9 συνεργαζόμενα πανεπιστήμιά μας, έχετε αυτόματα πρόσβαση σε όλες τις μαθησιακές προσφορές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του EPICUR.
Ερευνητής

Ερευνητής

Το EPICUR δοκιμάζει και εφαρμόζει επί του παρόντος καινοτόμους τρόπους μάθησης και θα προσφέρει νέες δυνατότητες να βιώσετε την πανεπιστημιακή ζωή με τον πιο περιεκτικό τρόπο.
Δάσκαλος

Δάσκαλος

Το EPICUR είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού! Η συμμαχία διευκολύνει τη συμμετοχή της κοινότητας και ενισχύει τη θεσμική δέσμευση μέσω της συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Διοικητικό προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό

Το EPICUR είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού! Η συμμαχία διευκολύνει τη συμμετοχή της κοινότητας και ενισχύει τη θεσμική δέσμευση μέσω της συμμετοχικής διακυβέρνησης.
Εξωτερικοί οργανισμοί

Εξωτερικοί οργανισμοί

Το EPICUR είναι αφιερωμένο στην καινοτομία και τη συνεργασία. Συγκεντρώνοντας τους τοπικούς φορείς και εφαρμόζοντας νέους τρόπους μάθησης, το EPICUR στοχεύει στη δημιουργία δυναμικών περιφερειών.