Οι Φιλελεύθερες Τέχνες και Επιστήμες (LAS) είναι μια προσέγγιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με επίκεντρο τον σπουδαστή και μια εναλλακτική λύση στην πειθαρχική μελέτη. Το LAS ενθαρρύνει την πνευματική ανακάλυψη και την προσωπική ανάπτυξη σε μια διεθνή κοινότητα μάθησης.

Η προσέγγιση LAS στην εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της συμμαχίας EPICUR να μοιραστεί καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης σε όλη την Ευρώπη. Αυτός ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών θα καταδείξει την αξία της προσέγγισης του LAS στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σε αυτόν τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών, μια πληθώρα πληροφοριών και πόρων θα σας βοηθήσει να εξερευνήσετε σε βάθος την προσέγγιση LAS.

Ο στόχος είναι το BPG να συμπληρώνεται με πληροφορίες και να επεκτείνεται όπου και όποτε χρειάζεται. Έτσι, όποιος κι αν είναι ο ρόλος και το ενδιαφέρον σας σε σχέση με την προσέγγιση των Φιλελευθέρων Τεχνών και Επιστημών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι συνεισφορές σας είναι ευπρόσδεκτες! Παρακαλούμε επίσης να μας γράψετε στο παρακάτω email με:

  • συστάσεις
  • απαιτήσεις για τον οδηγό (π.χ. θέματα που πρέπει να παρουσιάζονται) ή
  • συνεισφορές,
  • σχόλια και
  • διορθώσεις

Επισκεφθείτε τη διαπανεπιστημιακή μας πανεπιστημιούπολη