Βασικές αρχές EPICUR EDI

Η ισότητα, η ποικιλομορφία και η ένταξη (EDI) αποτελούν το κλειδί για μια δίκαιη, υγιή και ενωμένη κοινωνία. Τα πανεπιστήμια EPICUR, που βρίσκονται σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Ευρώπη, βασίζονται σε ένα σύνολο κοινών βασικών αξιών που διατρέχουν όλες τις αποστολές τους: Το όραμα του EPICUR είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει φοιτητές και προσωπικό για να οικοδομήσει μια κοινωνία, ενωμένη στην αποστολή της βιώσιμης εφαρμογής των αρχών της ισότητας, της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής.

Εμπειρογνώμονες EDI από διάφορα πανεπιστήμια του EPICUR συναντήθηκαν σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να δημιουργήσουν ένα έγγραφο βασικών αρχών EDI και μια εργαλειοθήκη για ένα σχέδιο δράσης. Μέσω των βασικών αρχών του EPICUR EDI, η συμμαχία έκανε ένα πρώτο βήμα προς ένα πιο δίκαιο, ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

Κατεβάστε το εδώ.

Εργαλειοθήκη EPICUR EDI

Κατεβάστε το εδώ.