Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η EPICUR, η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία, ανήκει στην πρώτη γενιά ευρωπαϊκών συμμαχιών που δοκιμάζουν έναν νέο τρόπο εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση

Η φάση του EPICUR θα θεσπίσει ανανεωμένες δομές διακυβέρνησης κατά το πρότυπο των πανεπιστημίων, ώστε να ενσωματώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς των πανεπιστημίων μελών μας και να εξασφαλίσει τη διασφάλιση…
Στρατηγική & Όραμα

Στρατηγική & Όραμα

Φιλοδοξία της συμμαχίας EPICUR είναι να μετασχηματίσει τις πρακτικές και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και μεταφοράς σε όλα τα πανεπιστήμια μέλη της, προκειμένου να αναπτύξει πρωτότυπες λύσεις αιχμής και να…
Πόροι

Πόροι

Εδώ θα βρείτε πόρους όπως έγγραφα EDI, παραδοτέα, έγγραφα πολιτικής ή τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών.
Έργα

Έργα

Ένα βασικό έργο EPICUR διοικείται από τη συμμαχία και ενσωματώνεται πλήρως σε όλες τις δομές της συμμαχίας.