Η επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία στις συμμαχίες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
Ας γιορτάσουμε τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων και εν εξελίξει έργων Ε&Κ στο πλαίσιο των συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν σε βέλτιστες πρακτικές και πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις μετασχηματιστικές ενότητες. Τα θέματα της συζήτησης θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας κοινής ατζέντας Ε&Κ και ενός σχεδίου δράσης, την επιτυχή κοινή χρήση πόρων και υποδομών, τη διερεύνηση κοινών δομών, την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου εντός των συμμαχιών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τον μη ακαδημαϊκό τομέα. Επιπλέον, θα υπάρξουν εστιασμένοι διάλογοι σχετικά με την ενσωμάτωση των πρακτικών της Ανοικτής Επιστήμης και τον τρόπο με τον οποίο οι Συμμαχίες έχουν εμπλέξει αποτελεσματικά τους πολίτες και την κοινωνία στις δραστηριότητές τους.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα. Το πρόγραμμα της 2ήμερης εκδήλωσης είναι ήδη διαθέσιμο εδώ.