Το EPICUR, η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία, ανήκει στην πρώτη γενιά ευρωπαϊκών συμμαχιών που δοκιμάζουν έναν νέο τρόπο εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου.

Η Συμμαχία EPICUR έχει ως στόχο να προωθήσει και να αναπτύξει ολοένα και στενότερες συνεργασίες μεταξύ των ακαδημαϊκών, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού της, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη ομοσπονδία πανεπιστημίων (έως το 2026), προσφέροντάς τους μια πραγματικά ευρωπαϊκή εμπειρία μάθησης, κατάρτισης και έρευνας. Για να το επιτύχει αυτό, το EPICUR στοχεύει στην επίτευξη μιας βιώσιμης ομοσπονδιακής δομής που θα ευνοεί τον μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό μετασχηματισμό και τη στρατηγική ολοκλήρωση.

Για να εξοικειωθείτε με τα 9 πανεπιστήμια-εταίρους του EPICUR, παρακαλούμε βρείτε τα ονόματά τους, την ιστοσελίδα τους και σημαντικά στοιχεία για όλα τα πανεπιστήμια παρακάτω:

Η συμμαχία EPICUR αποτελείται από 9 εταίρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: