Εδώ θα βρείτε όλα τα δημόσια παραδοτέα του EPICUR:

EPICUR STATEMENT ON COMMITMENT TO MULTILINGUALISM

Εμπνευσμένη από τις φιλοδοξίες που ορίζονται στην επιστολή αποστολής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Mariya Gabriel, η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR δεσμεύεται να συμβάλει στην προώθηση της πολυγλωσσίας και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκές γλώσσες στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η δήλωση για τη δέσμευση στην πολυγλωσσία υποστηρίζει κάθε εταίρο να προωθεί την πολυγλωσσία στο πλαίσιο της συμμαχίας EPICUR με συγκεκριμένο και βιώσιμο τρόπο. Παρακάτω θα βρείτε την παρούσα δήλωση στα αγγλικά και στις 5 γλώσσες της Συμμαχίας EPICUR.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

DEVELOPING A NEW MOBILITY STRATEGY THAT MUTUALLY CORROBORATES ACQUISITION, EDUCATION AND RESEARCH IN THE FIELD OF SMALL EUROPEAN LANGUAGESS

Η στρατηγική κινητικότητας για τις ευρωπαϊκές γλώσσες αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις:

 • Η βιωσιμότητα και η βιωσιμότητα των “μικρότερων” ευρωπαϊκών γλωσσικών προγραμμάτων απειλείται, λόγω της μείωσης του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών (σε ορισμένα θεσμικά προγράμματα οι εγγραφές στο πρώτο έτος περιλαμβάνουν λιγότερους από 10 φοιτητές ανά κοόρτη).
 • Οι παραδοσιακές ευκαιρίες κινητικότητας και σπουδών στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι δύσκολα προσβάσιμες για την πλειονότητα των ευρωπαίων φοιτητών, καθώς πάνω από το 75% των φοιτητών δεν συμμετέχουν σε κινητικότητες.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

IMPLEMENTATION OF A NEW LAS-PROGRAMME AT AMU: CURRICULAR PROGRAMME

Οι Φιλελεύθερες Τέχνες και Επιστήμες στο AMU είναι ένα τριετές διεπιστημονικό πρόγραμμα BA. Επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με μια σειρά από καθολικές ικανότητες (γραφή, δημόσιος λόγος, κριτική σκέψη) και θεμελιώδεις γνώσεις από τα κύρια πεδία της έρευνας. Ο ιδανικός πτυχιούχος πρέπει να είναι ένα άτομο με αστείρευτη περιέργεια και ευρείς ορίζοντες, αφοσιωμένο στην αναζήτηση της αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και κοινωνίας.
Το πρόγραμμα LAS στο AMU αποτελείται από τρία κύρια μέρη: (1) εισαγωγικά μαθήματα, (2) πειθαρχικά μαθήματα, (3) μαθήματα επιλογής.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

GUIDANCE FOR OTHER HEI

Σε αυτό το παραδοτέο θα παράσχουμε καθοδήγηση σε άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) είτε για να εφαρμόσουν μια λύση όπως η πλατφόρμα μάθησης Virtual Campus που σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε για το EPICUR είτε για να συνδέσουν και να ενσωματώσουν το τοπικό σύστημα διαχείρισης μάθησης (Moodle ή ILIAS) στην πλατφόρμα VCLP. Το VCLP αποτελεί μέρος της Διαπανεπιστημιακής Πανεπιστημιούπολης EPICUR (EIUC), η οποία θα παρέχει ενιαία πρόσβαση σε φοιτητές και καθηγητές στα μαθήματα που προσφέρει το EPICUR. Η τεχνική εγκατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων του τμήματος VCLP περιγράφεται και εξηγείται λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

GUIDELINES AND DESIGN FOR A VIRTUAL UNIVERSITY REGISTRAR SYSTEM

Αυτό το παραδοτέο περιλαμβάνει:

 • 1 δέσμη τεχνικών και μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για το VURS για τα μέλη του EPICUR
 • 1 δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για άλλα ΑΕΙ σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής ενός VURS

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των συστημάτων VURS θα πρέπει:

 • να βασίζονται σε ανοικτές τεχνολογίες, πρότυπα και προδιαγραφές
 • να μην έχει σχέση με την τρέχουσα υποδομή των συμμετεχόντων πανεπιστημίων
 • διερεύνηση καινοτόμων λύσεων (όπως blockchain ή άλλες)

Ο καθορισμός των κατευθυντήριων γραμμών για το σύστημα γραμματείας του εικονικού πανεπιστημίου, των λειτουργιών και του πρωτοτύπου θα γίνει μέσω των ακόλουθων βημάτων:

 • Μελέτη περιπτώσεων των υφιστάμενων συστημάτων στα πανεπιστήμια εταίρους
 • Προσδιορισμός όλων των πληροφοριών που πρέπει να ενσωματωθούν: αποδεκτές κινητικότητες, αποκτηθέντα ECTS, βαθμοί, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.
 • Καθορισμός των αναγκαίων τροποποιήσεων στα υφιστάμενα συστήματα για τη συμμόρφωση με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας 4.1
 • Σχεδιασμός της υποδομής του VURS ώστε να ενσωματωθεί στο VCLP αλλά και να παραδίδει τα αντίγραφα στο τοπικό πανεπιστήμιο (έδρα).

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

Παραδοτέα της έρευνας EPICUR:

Foundations for a future EPICUR Common Research Agenda

Το παρόν κοινό ερευνητικό θεματολόγιο δημιουργείται ως “ζωντανό έγγραφο”, αρχικός έλεγχος και βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ένα πιο ουσιαστικό ερευνητικό θεματολόγιο για τη συμμαχία κατά τα επόμενα έτη. Αποτελεί μια πρώτη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των εταίρων του EPICUR, η οποία μπορεί να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί τα επόμενα χρόνια ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα, τη συμμαχία EPICUR και την κοινωνία γενικότερα. Το έργο μας EPICURResearch θέτει τα θεμέλια μιας πιθανής μελλοντικής κοινής ερευνητικής ατζέντας με τον εντοπισμό των ερευνητικών πλεονεκτημάτων των πανεπιστημίων EPICUR, τον καθορισμό των προκλήσεων EPICUR, την εκτίμηση των μελλοντικών προκλήσεων και τον εντοπισμό των κατάλληλων πόρων, κινήτρων και ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη του αναπτυσσόμενου κοινού ερευνητικού οικοσυστήματος.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPICUR Qualitative researchers’ Assessment Framework

Αυτό το παραδοτέο περιλαμβάνει το βασικό κείμενο του EPIQAssess, συμπεριλαμβανομένου ενός υποδείγματος κριτηρίων αξιολόγησης. Το EPIQAssess είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό μοντέλο πλαισίου αξιολόγησης ερευνητών, παραδοτέο της εργασίας 2.1.1 (EPIQAssess) και μέρος του πακέτου εργασίας 2 του EPICUR-Research για την “Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου”. Το EPIQAssess βασίζεται στις τρέχουσες συζητήσεις και δημοσιεύσεις που επικεντρώνονται στην προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την εμβάθυνση του ΕΧΕ: Παροχή στους ερευνητές ελκυστικών και βιώσιμων σταδιοδρομιών και συνθηκών εργασίας και υλοποίηση της κυκλοφορίας των εγκεφάλων. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην παροχή ενός εφαρμόσιμου μοντέλου για την προώθηση ελκυστικών και βιώσιμων ερευνητικών σταδιοδρομιών, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από τα πανεπιστήμια. Με τον τρόπο αυτό, το EPIQAssess συνδυάζει τόσο τα ποσοτικά κριτήρια όσο και τις πρακτικές ποιοτικής αξιολόγησης. Το κύριο χαρακτηριστικό του EPIQAssess είναι ότι αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που προσφέρει συγκεκριμένα μέσα στα πανεπιστήμια EPICUR με στόχο να προκαλέσει μετασχηματισμό στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται και ανταμείβεται η απόδοση του προσωπικού. Σε μεταγενέστερο στάδιο, τα στοιχεία του πλαισίου αξιολόγησης EPICUR θα ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο παιχνιδοποίησης EPICUR, το οποίο θα περιλαμβάνει κίνητρα και ανταμοιβές για τα επιτεύγματα των ερευνητών. Το EPIQAssess καταρτίστηκε σε στενή διαβούλευση με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από ερευνητές και ανώτερο προσωπικό και των οκτώ πανεπιστημίων-εταίρων του EPICUR, καθώς και από μέλη του Συμβουλίου Ερευνητών Πρώιμης Σταδιοδρομίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές διαβουλεύσεις εντός των πανεπιστημίων-εταίρων του EPICUR και ελήφθησαν υπόψη όλα τα σχόλια που ελήφθησαν.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPIGame – Researchers Gamification Framework

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί μέρος της εργασίας 2.1 Σχέδιο δράσης για τη δημιουργία της EPICommunity [(M01-M12) του πακέτου εργασίας 2 “Η EPICommunity ως βάση για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου””. Αυτή η δέσμη εργασίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ερευνητικής σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και αναλύεται σε τέσσερα καθήκοντα:

 • Εργασία 2.1. Επεξεργάστηκε το πλαίσιο των ερευνητών του EPICUR (EPIQAssess) και θα το συνδυάσει με ένα πλαίσιο παιχνιδοποίησης, δηλαδή κίνητρα και ανταμοιβές (EPIGame).
 • Εργασία 2.2. Θα εκπονήσει μορφές μικτής κινητικότητας (EPIMove) για ερευνητές και θα διατυπώσει συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ανάγκες των ερευνητών που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στο πλαίσιο της μικτής κινητικότητας, ενόψει των νέων μέσων του επόμενου προγράμματος Erasmus+.
 • Εργασίες 3+4. Οι εργασίες 2.3 και 2.4 θα αφιερωθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του πρωτοτύπου EPICommunity με την αξιοποίηση (α) EPIQAssess και (β) EPIGame (βλέπε σχήμα 1)

Οι κύριες δραστηριότητες της Εργασίας 2.1 είναι:

 • Δραστηριότητα 2.1.1: καθορισμός του πλαισίου αξιολόγησης του ερευνητή (EPIQAssess) και
 • Δραστηριότητα 2.1.2: ο ορισμός του πλαισίου παιχνιδοποίησης του ερευνητή (EPIGame).

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

Open Science personal and international courses

Ο κύριος στόχος του παραδοτέου είναι η καταγραφή των διαθέσιμων μαθημάτων για την ECR. Θα δοθεί ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα, ανεξάρτητα από τη μορφή και τις πηγές τους. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων θα επιτρέψει τη διεύρυνση του ερευνητικού οράματος. Αυτό θα αποτελέσει το προκαταρκτικό στάδιο για τη συνεργατική εργασία όπως το EPIMove και το EPICradles.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPIMove Blended Mobility Formats

Ο κύριος στόχος του παραδοτέου είναι να παράσχει μια συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων υφιστάμενων μορφών κινητικότητας για τους ερευνητές όλων των μελών της Συμμαχίας EPICUR, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδακτόρων μέχρι και των μόνιμων καθηγητών, είτε πρόκειται για προσωπική είτε για εικονική κινητικότητα.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPICommunity design

Ο κύριος στόχος του D2.5 είναι “ο σχεδιασμός ενός μη εμπορικού, ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς μητρώου Ευρωπαίων ερευνητών και της απαραίτητης πλατφόρμας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού δικτύου ερευνητών (EPICommunity) για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αναζήτησης και συνεργασίας […]”. Αυτό το παραδοτέο θα συνεισφέρει στο παραδοτέο D2.6 προκειμένου “[…] να αναπτυχθεί περαιτέρω η EPICommunity (τεχνικά), ώστε να είναι ανοικτή και προσβάσιμη για τα μέλη άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών συμμαχιών και πέραν αυτών. Με τον τρόπο αυτό, το EPICUR θα προσφέρει υπηρεσίες σε ερευνητές σε όλο τον κόσμο που είναι ικανοί και πρόθυμοι να συνεργαστούν για την επίλυση παγκόσμιων (EPI-) προκλήσεων”. 1.3 Μεθοδολογία Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία για την περιγραφή και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό του EPICommunity. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του EPICUR-Research WP2 και του διοικητικού συμβουλίου του EPICUR ECR.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPICUR Analysis report and recommandations: EPICUR value propositions to partners from other sectors to be involved in research on EPIChallenges

Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου 3.1 είναι να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των εταίρων από άλλους τομείς να συμμετάσχουν στην έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις του EPIC, καθώς και των πιθανών προτάσεων αξίας του EPICUR για να συμπεριλάβουν συστηματικά φορείς εκτός του ακαδημαϊκού χώρου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της (υφιστάμενης) συνεργασίας και των δράσεων μεταξύ των πανεπιστημίων-εταίρων του EPICUR και εταίρων εκτός του ακαδημαϊκού χώρου. Με βάση αυτή την ανάλυση εργασιών, η διατύπωση συστάσεων θα ενισχύσει την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής του EPICUR για τη συμμετοχή μη ακαδημαϊκών εταίρων σε κοινά ερευνητικά έργα, σύμφωνα με το καθήκον 3.2.α της συμφωνίας επιχορήγησης.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPICUR Analysis report and recommandations: Requirements and preconditions for sharing infrastructures and conducting joint infrastructure-based research on EPIChallenges

Το έργο 3.1.β) που περιγράφεται στο πακέτο εργασίας 3 (σελίδα 21 από 48) αναφέρει ότι η ALU είναι υπεύθυνη για την παροχή ανάλυσης των “απαιτήσεων και προϋποθέσεων για κοινή έρευνα με βάση τις υποδομές για τις προκλήσεις EPIC, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων συστάσεων”, που οδηγεί στο παραδοτέο 3.2. Οι εν λόγω EPIChallenges είναι οι εξής: “Έρευνα για την αειφορία”, “Κινητικότητα, μετανάστευση, ταυτότητα” και “Δημόσια υγεία”. Το έργο απαιτούσε έναν κοινό ορισμό για τις ερευνητικές υποδομές, ο οποίος εγκρίθηκε μέσω γραπτών διαδικασιών της ΜΟΔ τον Απρίλιο του 2022 και αναφέρεται παρακάτω. Επιπλέον, απαιτεί καλύτερη κατανόηση των διαφόρων τύπων ερευνητικής συνεργασίας που επιδιώκονται στο πλαίσιο του EPICUR.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

EPICUR Concept Paper

Το παρόν εννοιολογικό σημείωμα καθορίζει τον σκοπό και το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου ερευνητικής κατοικίας (EPICluster) και η κατοικία θα χρησιμεύσει ως δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να προσδιοριστεί η σκοπιμότητά της. Τα EPIClusters είναι συνεργατικά έργα που προωθούν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών εκτός του ακαδημαϊκού χώρου με σκοπό την αντιμετώπιση επιστημονικών και κοινωνικών προκλήσεων και έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν ερευνητές που βρίσκονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους, ώστε να θέσουν νέες ιδέες σε εφαρμογή. Τα EPIClusters προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για ακαδημαϊκούς, στοχαστές και εμπειρογνώμονες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη ακαδημαϊκό χώρο και χρησιμεύουν ως δίκτυο για επιστημονική εξερεύνηση και ιδέες που εκτείνονται σε όλη τη Συμμαχία. Τα EPIClusters χρησιμεύουν επίσης ως μια πρώτη συνεργατική εμπειρία στην επαγγελματική ζωή ενός ερευνητή στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του και παρέχουν στα Μέλη του EPICUR την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ

Updated versions of the existing EPICUR communication

Το παρόν παραδοτέο παρέχει μια επισκόπηση του επικαιροποιημένου πλαισίου επικοινωνίας και διάδοσης.
που καθιερώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και εφαρμόζεται τώρα στο πρόγραμμα EPICUR-Research. Περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τα κοινά διοικητικά όργανα που είναι αφιερωμένα στην επικοινωνία, τη διάδοση και
δραστηριότητες εκμετάλλευσης. Η επικοινωνιακή στρατηγική του EPICUR-Research πρέπει να προσαρμοστεί διότι, ενώ η Συμμαχία
η επικοινωνία γενικά αφορά το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, η έρευνα EPICUR Research είναι πιο συγκεκριμένα
που απευθύνεται σε ερευνητές στις αρχές της σταδιοδρομίας τους. Επιπλέον, καθώς η οργάνωση σε κάθε πανεπιστήμιο-εταίρο και οι άνθρωποι
που συμμετέχουν στο EPICUR-Research δεν είναι οι ίδιες, τα εργαλεία και οι δράσεις πρέπει να προσαρμοστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.
ομάδα και να δημιουργήσουν ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και την αίσθηση του ανήκειν.

ΛΗΨΤΕ ΕΔΩ