Έρευνα για το έργο EPICluster “SEEKING A NEW LANGUAGE”

Τι αφορά το έργο;

🗣 Έργο EPICluster “Αναζητώντας μια νέα γλώσσα: Αφηγήσεις για την πατρίδα, την (αναγκαστική) μετανάστευση και την ταυτότητα των νεοεισερχόμενων Ουκρανών νέων στις ευρωπαϊκές πόλεις” έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους πρωταρχικούς τρόπους με τους οποίους οι Ουκρανοί νέοι αφηγούνται τη μετανάστευση και τις διαδικασίες εγκατάστασης στις αστικές κοινότητες.

Η έρευνα

👋 Συμπληρώστε την έρευνα για να βοηθήσετε την ομάδα EPICluster να συγκεντρώσει πληροφορίες εάν:

  • Είστε Ουκρανός
  • Είστε μεταξύ 18 και 24 ετών
  • Ζείτε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, το Φράιμπουργκ ή το Πόζναν
  • Έχετε ζήσει στην Ουκρανία πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022

Δείτε τα βίντεο