Το ECRB προσκλήθηκε στις Ημέρες Μεταδιδακτόρων του KHYS
Η εκδήλωση που διοργανώνεται από το KIT είναι ανοικτή στο Συμβούλιο Ερευνητών Πρώιμης Σταδιοδρομίας. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να μάθετε πώς να γίνετε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο KIT και να ενημερωθείτε για τις πολλαπλές προσφορές και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ως μεταδιδακτορικός ερευνητής.